Ervaring werkt: loopbaanbeleid in de maak

Dat we met z’n allen steeds meer op een gezonde manier ouder worden is goed nieuws. Het betekent ook langer werken: de pensioenleeftijd ligt intussen op 67 jaar. Maar hoe blijf je zo lang zinvol en met zin aan de slag? En met welke uitdagingen krijg je te maken als je je lichaam gebruikt in je beroep, zoals veel kunstenaars, maar ook technici? OKo zoekt het uit met een loopbaanbeleid voor oudere werknemers.

Er bestaan al heel wat maatregelen om oudere werknemers aan de slag te houden, en een deel ervan zijn wettelijk verankerd. Maar voor veel organisaties en werknemers zijn niet alle mogelijkheden in kaart gebracht. En op dit moment bestaat er geen omvattend plan op maat van de kunstensector. Bovendien hebben de sociale partners in het kader van VIA 2 beloofd om werk te maken van maatregelen om werknemers een duurzame en kwaliteitsvolle loopbaan aan te bieden. Daarom maakt oKo samen met de vakbonden en het Sociaal Fonds Podiumkunsten werk van een loopbaanbeleid voor oudere werknemers.

Wat gaan we doen?

Eerst brengen we in kaart wat er bestaat en welke noden er zijn. Daarvoor maken we een overzicht van de bestaande maatregelen, zoals landingsbanen of SWT. Daarnaast doen we een sectorale bevraging naar de problemen waar organisaties en hun (oudere) werknemers mee worstelen. Denk aan kwesties als bore-out en burn-out, herstelnood, weerstand tegen verandering, rolonzekerheid of lichamelijke kwalen. 

Vervolgens koppelen we de noden en de oplossingen aan elkaar en identificeren we of er nog nood is aan bijkomende oplossingen. Ten slotte rollen we acties uit. Dat doen we samen met de vakbonden en het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Voor de bevraging en het onderzoek doen we beroep op de expertise van Luc Dewaele, gespecialiseerd in strategisch advies bij transitietrajecten in de culturele sector.

Kansen grijpen

Bij een loopbaanbeleid voor oudere werknemers hebben niet alleen de direct betrokkenen baat. Ook hun collega’s profiteren mee. Dat de kennis en expertise van oudere werknemers beschikbaar blijft in de sector is een troef waarop we willen blijven inzetten.

Timing

OKo en de sociale partners rollen dit traject uit in de loop van 2020. Deze maand gaan we al van start met de bevraging. De resultaten maken we in de loop van het voorjaar bekend.

Beeld: Concertgebouw Brugge -1 jaar Concertgebouw Circuit © Floris Van Severen

Zie ook: