Overleg tussen oKo en minister-president Jambon

OKo heeft op dinsdag 26 november een overleg gehad met de minister. De minister verwees ook naar dat overleg, maar daarbij ontstond de indruk dat we met hem gesproken hebben over het idee om het budget voor projecten te verhogen binnen de budgettaire kaders van het Kunstendecreet. Dat idee is tijdens het gesprek nooit vermeld. OKo heeft tijdens het gesprek wél gevraagd om de projectsubsidies vanaf de start van het begrotingsjaar 2020 (dus: onmiddellijk) terug op peil te brengen. Dat ligt helemaal in lijn met onze vraag die al geruime tijd voorligt om een budget voor beurzen en projectsubsidies te voorzien dat 15% van de middelen voor werkings¬subsidies en kunstinstellingen uitmaakt. Daarnaast hebben we gevraagd om de lopende engagementen van de regering na te komen. Die engagementen heeft ze ten aanzien van instellingen, organisaties en projecten. OKo pleit ervoor om nieuw beleid door te voeren bij een nieuwe decretale periode. Om dat nieuw beleid vorm geven stelt de sector zijn vakkennis, inzichten en inzet graag ter beschikking. Zo zullen we erop wijzen dat de regering ook dan met eventuele besparingen geen efficiencywinsten meer zal boeken.
 
Tijdens de Commissie Cultuur van 28 november bleek dus dat de N-VA het standpunt verdedigt dat de besparingslijn aangehouden blijft. De partij vindt bovendien dat een verschuiving binnen het Kunstendecreet nodig is om de projectenpot terug in te vullen. Die verschuiving is nog niet voor meteen, maar zou voorzien worden bij de volgende begrotingscontrole. Het budget van 3.392.000 euro dat oorspronkelijk voorzien was voor projecten over heel 2020, wil minister-president Jambon toekennen aan de aanvragen die op 15 september 2019 ingediend zijn en in januari 2020 beslist worden. Voor de tweede indienronde van 15 maart 2020 wil hij dan extra budget zoeken, maar een concreet ‘engagement’ is er nog niet.
 
Minister-president Jambon vermeldde meermaals dat hij meer overleg plant met oKo. Daarover zijn nog geen afspraken gemaakt, maar natuurlijk blijft oKo altijd bereid tot gesprek.

Beeld: fABULEUS - Paradise Now (1968-2018) © Koen Cobbaert

Zie ook: