Stakingsaanzegging cultuursector

Op 15 november dienden de vakbonden ACV Puls, ACODcultuur en ACLVB een stakingsaanzegging in voor onbepaalde duur als reactie op de aangekondigde besparingen in de sector cultuur. Doel is dat de medewerkers kunnen deelnemen aan acties.

Wat dat betekent voor werkgevers?

Werknemers die aan de stakingsacties deelnemen, zijn gewettigd afwezig maar hebben geen recht op loon. Ze kunnen een stakersvergoeding krijgen van hun vakbond. De staking moet dan wel erkend zijn door de vakbondsorganisatie waar de werknemer lid is, hetgeen door deze aanzegging het geval is.

Opmerking: staken is een grondrecht, de werknemer heeft het recht om te staken. En staken is een wettige grond tot schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Meer info?

Raadpleeg onze kennisbank.

Beeld: kunstZ - Stadsparadijzen ©  Mario Leko

Zie ook: