Startschot ontwikkeling beleidskader tegen grensoverschrijdend gedrag

Samen met Sensoa werkt oKo aan een beleidskader tegen grensoverschrijdend gedrag. Om alles goed af te stemmen met de sector laten we dat werk inhoudelijk begeleiden door een focusgroep. Die komt twee keer samen in juni

Wat is de bedoeling?

In het kader van het sectorale actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag ontwikkelt oKo acties waarmee leidinggevenden verder aan de slag kunnen. Doel is om grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector aan te pakken.

Hoe gaan we dat doen?

Ons beleidskader focust op drie aspecten: kwaliteit, preventie en reactie. Concreet ontwikkelen we een aantal tools:

  • een beleidsmatrix: een overzicht van de verschillende werkwijzen, methodes en interventies om een beleid tegen grensoverschrijdend gedrag inhoudelijk vorm te geven;
  • een gedragscode met richtlijnen voor de medewerkers van je organisatie;
  • een handelingsprotocol dat de stappen beschrijft die een lid van je team kan zetten wanneer er binnen de organisatie een vermoeden, onthulling of vaststelling is van seksueel misbruik;
  • een checklist omgangsregels: een lijst van afspraken over hoe je binnen je organisatie met elkaar wil omgaan.

Focusgroep

Om alles zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk toetsen we onze plannen met een focusgroep tegen grensoverschrijdend gedrag, die twee keer samenkomt in juni 2019. Naast oKo-leden maken externe experten en freelancers deel uit van de groep.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we uit van reële risicosituaties die typisch zijn voor onze sector. Denk aan auditieprocedures, tournees of repetitieprocessen. Op basis van een aantal cases die op die realiteit aansluiten hebben we het in de focusgroep over de interventies, tools, kaders en acties waarmee we risicofactoren kunnen tackelen. En waarmee we uiteindelijk ons beleidskader vormgeven.

Meer info over het beleidskader?

Klik hier.

Beeld: Kaaitheater - Un sacré du printemps - Daniel Linehan © Frederic Iovino

Zie ook: