Gewijzigde Visa Code van kracht vanaf 2 februari 2020

Vanaf 2 februari 2020  gaat de herziene Visa Code van kracht, de richtlijnen voor derdelanders die in de Schengenzone willen reizen en daarvoor een visum moeten aanvragen. Pearle* vatte de belangrijkste wijzigingen samen. We sommen ze op.

  • Je kan gemakkelijker kiezen voor een consulaat om de aanvraag in te dienen als het een bezoek betreft aan verschillende lidstaten.
  • Toerende gezelschappen uit derde landen mogen de aanvraag indienen in naam van hun kunstenaars en medewerkers.
  • De mogelijkheden om de aanvraag elektronisch in te dienen worden groter, al moet wie zijn biometrische vingerafdrukken nog niet liet registreren wel nog steeds persoonlijk langskomen.
  • De tijdsspanne om een aanvraag in te dienen is verruimd tot zes maanden voor het bezoek.
  • In sommige gevallen willen bepaalde lidstaten meer documentatie. Tegelijk kan de aanvraag verlicht worden als er een bewijs van betrouwbaarheid en integriteit beschikbaar en bekend is voor het consulaat.
  • De kosten voor een visum gaan omhoog: van 60 euro tot 80 euro. Maar in sommige gevallen, vaak ook voor culturele doeleinden, kan de kost verlaagd worden of zelfs wegvallen. De maximale kost die externe dienstverleners vragen is intussen ook precies vastgelegd op 80 euro (of hoogstens 120 euro voor bepaalde ingewikkelde gevallen).
  • Voor het beslissingsproces blijft een termijn van 15 dagen gelden, al kan meer tijd nodig zijn, tot een maximum van 45 kalenderdagen.
  • Voortaan kan niet alleen het consulaat, maar ook centrale autoriteiten een beslissing nemen.
  • Een Multiple Entry Visa (MEV) is ingewikkelder geworden door een watervalsysteem. Tegelijk kan zo'n MEV verkregen worden als er een bewijs van betrouwbaarheid en integriteit voorligt, als de aanvrager voordien al eens gebruik maakte van een MEV en de duidelijke intentie bestaat om het territorium van de lidstaten na het bezoek te verlaten.

Beeld: Theater op de Markt - Theater TOL - Hotel Watercage © Robin Reynders

Zie ook: