Europese Visa Code: minder rompslomp op tournees

Op 3 december sprak het Europees parlement zich uit over de herziening van de Visa Code, de richtlijnen voor wie een visum moet aanvragen om in de Schengenzone te reizen. Een aantal eerder geformuleerde voorstellen die de organisatorische rompslomp voor kunstenorganisaties dreigden te verzwaren zijn daarmee gelukkig van de baan.

Er is dus goed nieuws voor wie op tournee gaat: een groep reizigers zal tot een jaar binnen de Schengenzone kunnen reizen zolang ze niet langer dan 90 dagen in een van de lidstaten blijven in een periode van 180 dagen. De vrees voor verspilde tijd en middelen om Schengen midden in een tournee te verlaten bleek dus ongegrond.

Gunstige tarieven

Nog positief: de kosten verbonden aan een visumaanvraag zijn helder geformuleerd. En er bestaan een aantal gunstige tarieven. Personen van wie de gegevens al opgeslagen zijn in het Visa Information System, betalen maar 60 euro. Ook voor wie in een groep reist die op culturele tournee is, geldt een fee van 60 euro. Ook andere mogelijke administratieve belemmeringen blijven beperkt. Je kan bijvoorbeeld al negen maand op voorhand een visum aanvragen. Een aanvraag indienen is bovendien mogelijk in het consulaat van het bestemmingsland waar de gastorganisatie of de werkgever gelegen is.

Multiple Entry Visa blijft ingewikkeld

Toch is daarmee niet alle rompslomp van de baan. Een vereenvoudiging van het nochtans bijzonder ingewikkelde en strenge systeem voor de aanvraag van Multiple Entry Visa. Onder meer Pearle* en EAEA, die dit dossier op Europees niveau opvolgen, verzoeken de Europese instellingen om de specifieke situatie van de culturele sector niet aan de kant te schuiven bij de volgende stappen.

Beeld: Collegium Vocale © Rudy Carlier

Zie ook: