Werkprogramma Creative Europe 2020 bekend

Het werkprogramma 2020 van Creative Europe 2014-2020 is goedgekeurd. In het laatste werkjaar is ook de voorbereiding van het volgende zevenjarige programma ingezet.

Het jaar 2020 schenkt speciaal aandacht aan de positieve waarden zoals opgenomen in de Europese Agenda voor Cultuur. In het werkprogramma zijn daarom culturele diversiteit, gendergelijkheid, intrinsieke en socio-economische meerwaarde van cultuur opgenomen, net als haar internationale dimensie en het belang van cultureel erfgoed. Daarnaast worden de digitale ontwikkelingen gevolgd via de digitale eengemaakte markt en de Digital4Culture strategie.

Overgang naar Creative Europe 2021-2027

Het laatste jaar van het Creative Europe programma 2014-2020 is ook een jaar van voorbereiding op het volgende zevenjarig programma. Enkele pilootprojecten en nieuwe acties worden gelanceerd om zo mogelijks officieel opgenomen te worden in het volgende, Creative Europe programma 2021-2027. Voor 2020 heeft het Cultuur-programma twee nieuwe pilootacties voorzien voor de theatersector. Het gaat om:

  • Circulatie van Europese podiumkunsten via een ‘Travelling Arts Fund’
  • Sectorale steun voor de theatersector: een studie van het theaterecosysteem

Meer informatie over deze oproepen volgt later in het jaar. Daarnaast zijn de 2020-doelstellingen gericht op:

  • versterken van de capaciteit van culturele en creatieve spelers op Europees niveau, waarbij 40% van het Cultuurbudget wordt voorbehouden voor kleine samenwerkingsprojecten (Categorie 1);
  • promoten van positieve waarden zoals beschreven in de nieuwe Europese agenda voor Cultuur;
  • kennisdeling en sectorspecifieke betrokkenheid vergroten. De Europese Commissie wil in dialoog gaan met diverse sectoren waaronder architectuur, cultureel erfgoed, literatuur en mode om de sectorspecifieke noden te leren kennen en een afgestemd beleid en subsidieprogramma te kunnen doorvoeren;
  • betrokkenheid en samenwerking met de Westelijke Balkanlanden via een specifieke actie. 

Cross-sectorale acties

De steun aan projecten die een digitale brug willen slaan tussen de culturele en de audiovisuele dimensie, krijgt steeds meer aandacht. Meer informatie vind je hierover in het Cross-sectorale luik van Creative Europe.

Een werkprogramma geeft goed weer welke accenten de Europese Commissie in dit jaar wil leggen. Projectvoorstellen die hierbij aansluiten, maken dan ook een betere kans om geselecteerd te worden. 

Het volledige werkprogramma kan je hier lezen.

Bron: Creative Europe

Beeld: JEF - Festival Antwerpen makersdag - Medialab © JEF

Zie ook: