PC 329: Hoe verloon je kunstenaars en artistiek medewerkers?

Werk je met beeldende of audiovisuele kunstenaars en artistiek medewerkers? Dan moet je hen in de meeste gevallen betalen volgens de cao's van PC 329. Maar omdat PC 329 daarnaast nog heel wat andere, vaak niet-artistieke functies omvat, is het niet altijd duidelijk hoe je kunstenaars en artistiek medewerkers correct vergoedt. Op vraag van oKo en NICC ontwikkelde Sociare nu een handige FAQ die opheldering brengt.

In het kader van ons werk aan een charter fair practices in de kunstensector verzamelen we zo veel mogelijk laagdrempelige informatie over correcte praktijken. Want hoewel heel wat afspraken in een cao gegoten zijn, is het niet altijd helder hoe die geïnterpreteerd moeten worden. Dat geldt ook voor PC 329: een erg breed paritair comité, waar ook een aantal artistieke functies in gevat zijn. Daarom maakte Sociare, de werkgeversfederatie voor PC 329 op onze vraag en die van NICC een FAQ. Daarin beschrijft het hoe je artistieke medewerkers inschaalt volgens PC 329, hoe je een baremaloon vertaalt naar een uur-, dag- of weekloon en welke minima je moet respecteren. Raadpleeg de FAQ hier.

Taakloon

Sociare onderhandelt trouwens ook een cao Taakloon. OKo onderhandelde eerder al zo'n cao voor PC 304 en sprak met de andere artistieke paritaire comités, waaronder dus PC 329, af dat zij zouden volgen. Kortetermijndoel van de cao is de impasse op het vlak van taakloon te doorbreken. Op langere termijn moet er een duurzame regeling uitgewerkt worden. Wat oKo betreft is dat in het ideale geval een vernieuwd kunstenaarsstatuut, dat een statuut voor werkenden in plaats van voor werklozen moet worden.

Beeld: Extra City - Extra States - Opening © Mark Rietveld

Zie ook: