Ombudsfunctie tegen grensoverschrijdend gedrag ingevuld

Tijdens de Commissie Cultuur van 4 april gaf minister van Cultuur Sven Gatz een stand van zaken van zijn beleid tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector. Alle acties die hij aankondigde in het kader van zijn actieplan zijn intussen in ontwikkeling. Zo is de ombudsfunctie intussen ingevuld.

Minister Gatz lanceerde zijn actieplan in juni 2018. De nadruk daarin ligt op de ontwikkeling van een ombudsfunctie, opleidingen tot vertrouwenspersoon en een opleidingsaanbod voor leidinggevenden en brede informatiecampagnes over de bestaande procedures. Die acties leunen dus erg nauw aan bij het actieplan dat we met de sector zelf ontwikkelden. Dat is ook niet toevallig: beide actieplannen werden en worden nauw op elkaar afgestemd.

Stand van zaken acties minister

Ondertussen staan heel wat initiatieven van de minister op de rails. Dat bevestigde Sven Gatz in de Commissie Cultuur van 4 april. Een overzichtje:

  • Sensoa zal het 'Raamwerk Seksualiteit en Beleid' verbreden, toegankelijker maken voor gebruikers en een ondersteuningsaanbod uitwerken voor het implementatieproces. Het doel daarvan is dat organisaties uit verschillende sectoren één format ter beschikking hebben om hun eigen integriteitsbeleid op af te stemmen.
  • Er werden in 2018 11 vertrouwenspersonen opgeleid door het Sociaal Fonds Podiumkunsten. In 2019 worden er opnieuw opleidingen georganiseerd voor 38 deelnemers. De totale collegagroep vertrouwenspersonen zal 64 personen tellen.
  • Het Sociaal Fonds Podiumkunsten organiseerde twee infosessies over grensoverschrijdend gedrag in het najaar van 2018, waar 15 leidinggevenden aan deelnamen.
  • Instellingen voor hoger kunstonderwijs worden aangemoedigd om het charter grensoverschrijdend gedrag dat minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde in 2018 te onderschrijven.
  • Last but not least: de ombudsfunctie tegen grensoverschrijdend gedrag is intussen ingevuld door twee halftijdse medewerkers: Nina Callens en Viktor Van der Veken. Zij zijn eind april aan de slag gegaan. Binnen de ombudsfunctie wordt een registratiesysteem opgezet. Daarnaast zal de ombudsfunctie instaan voor afstemming en overleg met meldpunt 1712 over de meldingen die via 1712 gebeuren.

Wat doet oKo?

OKo werkt intussen volop aan de acties die we samen met de sectorale partners lanceerden in het kader van ons actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag. In 2019 zetten we een beleidskader op poten tegen grensoverschrijdend gedrag op organisatieniveau.

Beeld: Damaged Goods - Celestial Sorrow © Laura Van Severen

Zie ook: