Nieuw boek reflecteert over Vlaams cultuurbeleid

‘Vanop de Frontlijn. Reflecties op het Vlaamse cultuurbeleid’. Dat is de nogal strijdvaardige titel van het boek dat Bart Caron en Guy Redig op 14 maart voorstelden in het Vlaams parlement. OKo was erbij.

Parlementsvoorzitter Jan Peumans, minister Sven Gatz en een hele rist genodigden uit de cultuursector: aan belangstelling geen gebrek op de boekvoorstelling van ‘Vanop de frontlijn’. Daarin maken Bart Caron (Vlaams Parlementslid en voorzitter van de Commissie Cultuur) en Guy Redig (docent agogiek aan de VUB) de balans op van vijf decennia cultuurbeleid in Vlaanderen.

Ideologie

Een cultureel lekkerbekkenland is Vlaanderen volgens de auteurs. Van amateur tot professioneel, van cultureel erfgoed tot de kunsten, van lokaal tot internationaal: cultuur in Vlaanderen leeft. Tegelijk stellen ze vast dat een begrip als volksverheffing plaats heeft moeten ruimen voor economische winstlogica. Zo brokkelt een vitaal middenveld en een krachtig cultureel landschap langzaam maar zeker af. Ze houden daarom een pleidooi om cultuurbeleid opnieuw een ideologische invulling te geven.

Inspiratie

‘Vanop de Frontlijn’ maakt een analyse van maatschappelijke stromingen, focust op thema’s en aspecten die typisch zijn in de context van het cultuurbeleid en doet een aantal kritische observaties naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen. Het boek sluit af met een aantal reflecties die het toekomstige Vlaams cultuurbeleid kunnen inspireren.

Algemene vergadering

OKo heeft Bart Caron en Guy Redig uitgenodigd om de bevindingen over het Vlaamse cultuurbeleid te komen toelichten op de algemene vergadering van juni. Bedoeling is om in debat te gaan met de sector over het cultuurbeleid.

‘Vanop de Frontlijn’ is verschenen bij Uitgeverij Vrijdag.

Beeld: KIOSK - Dorothy Iannone - Reading of An Icelandic Saga © Rachel Gruijters

Zie ook: