Beslissingen Transitiereglement en projectsubsidies

Op 14 januari heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van de projectsubsidies en beurzen in het Kunstendecreet. Hij besliste ook over subsidies voor culturele projecten met een bovenlokale uitstraling in het kader van het transitiereglement.

Voor de eerste projectsubsidieronde van 2019 werden 417 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 154 aanvragen te ondersteunen voor een totaalbedrag van 4.108.500,00 euro. Dat bedrag ligt hoger dan in de vorige ronde. Toen kende de minister 3.783.800 euro toe.

Deze ronde ondersteunt minister Gatz 55 kortlopende beurzen (578.300 euro), 13 meerjarige beurzen (405.000 euro), 29 projecten van kunstenaars (731.900 euro) en 57 projecten van organisaties (2.393.300 euro).

Basisprincipes

De minister ging voor zijn beslissing uit van het principe dat beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling 'zeer goed' en 'goed' een subsidie ontvangen. Voor deze beurzen is geen zakelijk advies nodig. Individuele kunstenaars en organisaties met een artistieke beoordeling 'zeer goed' en een positieve zakelijke beoordeling (cat. 1 t.e.m. 3) en alle projecten met een artistieke beoordeling 'goed' en een zakelijke beoordeling 'zeer goed' (cat. 4) ontvangen ook een subsidie. Het bedrag daarvan is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag. Die werkwijze komt overeen met de vorige subsidieronde.

Geld voor Limburg

Om bepaalde werkvormen en regio's inhoudelijk te versterken ondersteunde de minister bijkomend nog twee initiatieven uit de provincie Limburg: het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt en de vzw Stadstriënnale uit Hasselt. Ook concertclub Nosta in Opwijk (Vlaams-Brabant) krijg extra ondersteuning.

Eenmalige verhoging

De minister heeft de projectenpot in 2018 eenmalig verhoogd tot 9.631.000 euro. In de praktijk kende hij zelfs meer toe: 11.003.671 euro. Voor 2019 is het begrote bedrag evenwel kleiner. Dit jaar heeft de minister 8,5 miljoen euro voorzien.

Transitiereglement

De minister maakte ook zijn beslissing voor culturele projecten met een bovenlokale uitstraling bekend. Die projecten werden ingediend in het kader van het Transitiereglement, dat een warme overdracht naar het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking mogelijk moet maken. Van de 194 werden er 128 gehonoreerd voor een totaal van 1.785.269,64 euro. 

De geografische spreiding van de goedgekeurde aanvragen ziet er zo uit:

 • 23% uit Antwerpen 
 • 2% uit Brussel 
 • 17% uit Limburg 
 • 36% uit Oost-Vlaanderen 
 • 12% uit Vlaams-Brabant 
 • 10% uit West-Vlaanderen 

De verdeling over de verschillende domeinen loopt als volgt:

 • 14% van de aanvragen situeerden zich in de amateurkunsten
 • 5% in circuswereld
 • 18% in het lokaal cultuurbeleid
 • 37% in de kunsten
 • 14% in het sociaal-cultureel werk
 • 12% in het cultureel erfgoed

Beeld: Zonzo Compagnie - Big Bang Festival Antwerpen © Dries Segers

Zie ook: