SARC-advies over lokaal cultuurbeleid

In de zomer werd het decreet bovenlokaal cultuurbeleid goedgekeurd. Dat moet de lacunes opvangen die ontstaan zijn nu de persoonsgebonden bevoegdheden niet langer bij de provincies ondergebracht zijn. Bovendien worden middelen voor cultuur voor de lokale besturen in Vlaanderen niet langer geoormerkt. Beide evoluties bieden kansen én bedreigingen. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC maakte daarom een advies over het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen. Ondermeer het kabinet Gatz, het Departement CJM en de Commissie Cultuur kregen het advies in de bus.

Het advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, waar ook oKo aan meewerkte, wijst op de nood aan een langetermijnvisie voor kunsten en erfgoed in steden en gemeenten. Vlaanderen moet het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing op lokaal niveau waarborgen. Daarvoor is visievorming nodig: hoe Vlaanderen zijn stimulerende rol wil opnemen, mag wat duidelijker geformuleerd worden. Met name voor een duurzame en structurele spreiding van cultuur is extra beleidsaandacht onmisbaar. Niet alleen de eigen regelgeving moet ruimte bieden om de culturele basisrechten op lokaal niveau aan te jagen, lokale cultuurspelers moeten ook weten waar ze terecht kunnen voor coaching, ondersteuning, inspiratie en innovatie.

Onderzoek en infrastructuur

Verder legt de SARC de nadruk op de nood aan kwaliteitsvolle onderzoeken, monitoring en impactstudies over de waarde van cultuur. Bovendien moet de druk op lokale en culturele infrastructuur omlaag. De sectorraad wil daarom graag een vergelijkende studie en inventaris zien van alle relevante infrastructuren én vraagt naar een actieplan van de Vlaamse bouwmeester op vlak van lokale culturele infrastructuur. De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur – en bij uitbreiding de hele Vlaamse regering – moet ook blijvend ‘cultureel investeren’ in lokale besturen en mandatarissen.

Download hier het volledige advies.

Cultuurforum

Het cultuurforum 2020, dat plaatsvindt op 15 januari, staat trouwens helemaal in het kader van lokaal en bovenlokaal cultuur- en jeugdbeleid. Onder meer Guy Redig, die eerder ook al een infosessie binnen oKo leidde, komt er spreken. Het volledige programma vind je online. Je kan er ook inschrijven.

Beoordelaars gezocht

Het departement CJM is trouwens op zoek naar beoordelaars om de drie subsidielijnen binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking op te volgen. Het gaat om projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten, werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en werkingssubsidies voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking. Hoe meer expertise in de beoordelaarspool, hoe beter. Aarzel dus niet om je kandidaat te stellen via de website van CJM.

Beeld: Campo - Mayday Mayday Festival © Hanne Wallaert


downloads

20181130 SARC Advies _Vlaanderen en lokaal cultuurbeleid.pdf
544.24 KB

Zie ook: