Gewijzigde indiendata: overgangsmaatregel voor 15/1

Op 6 juli besliste de Vlaamse regering om het aantal subsidierondes voor projecten en beurzen binnen het Kunstendecreet aan te passen. De drie rondes met indiendatum 15/01, 15/05 en 15/09 worden vanaf 2019 teruggebracht naar twee rondes:

  • indiendatum 15/09 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari 2019)
  • indiendatum 15/03 voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli 2019)

Overgangsmaatregel

OKo heeft samen met NICC en Ingrid Vranken meteen contact opgenomen met de administratie. We hebben er onder meer op gewezen dat we drie indiendata verkiezen boven twee om de artistieke dynamiek in het veld te vrijwaren en we hebben begrip gevraagd voor de reeds geplande trajecten van organisaties en kunstenaars. Wie van plan was om op 15 januari 2019 in te dienen, zou immers alle zeilen moeten bijzetten om de deadline van 15 september 2018 te halen. In overleg met het departement werd daarom beslist om de projectronde van 15/01, bij wijze van overgangsmaatregel, nog één keer toe te passen voor beurzen en projecten van individuele kunstenaars die een subsidie aanvragen voor een bedrag tot en met 15.000 euro. OKo en NICC zijn blij dat kabinet en administratie bereid waren om rekening te houden met de reeds gemaakte plannen van kunstenaars.

Niet voor organisaties

Voor alle organisaties en kunstenaars die plannen om voor 2019 subsidieaanvragen voor beurzen en projecten in te dienen boven 15.000 euro blijft gelden wat het departement eerder communiceerde. Zij kunnen hun aanvraag indienen ten laatste op 15/9/2018 (beslissing uiterlijk 15 januari 2019) voor beurzen of projecten die starten in de eerste helft van 2019, en ten laatste op 15/03/2019 (beslissing tegen uiterlijk 15 juli 2019) voor beurzen of projecten die starten in de tweede helft van 2019. Kunstenaarscollectieven kunnen geen gebruik maken van de indiendatum op 15/1 aangezien zij gelden als organisatie. De kunstenaars uit die collectieven kunnen wel individueel een aanvraag doen.

Beeld: wpZimmer - James McGinn - Ing and Die - (c) James McGinn

Zie ook: