Decreet Bovenlokaal cultuurbeleid voorziet in nieuw steunpunt

Het nieuwe decreet Bovenlokaal cultuurbeleid is in de maak. Dat decreet moet een kwalitatieve bovenlokale cultuurwerking blijven garanderen nu de provincies niet meer bevoegd zijn voor cultuur. Het voorontwerp ligt intussen op tafel. Een van de krachtlijnen daarvan is de oprichting van een nieuw, bovenlokaal steunpunt.

Minister Gatz wil blijven inzetten op regionale of bovenlokale cultuurwerking nu de provincies daar niet langer bevoegd voor zijn. In het voorontwerp van het nieuwe decreet Bovenlokaal cultuurbeleid bepleit hij een subsidielijn voor bovenlokale projecten. Wie culturele projecten met een bovenlokale focus organiseert, moet daar terecht kunnen voor financiering. Hij wil ook werk maken van een structurele ondersteuning van intergemeentelijke samenwerking op vlak van cultuur.

Steunpunt

De minister wil bovendien een bovenlokaal steunpunt in het leven roepen dat lokale culturele actoren moet coachen en inspireren. Het steunpunt moet een expertisecentrum worden dat nauw samenwerkt met andere actoren, inzet op praktijkontwikkeling en de brug maakt naar onderwijs, welzijn, toerisme, economie en sport. Met dat steunpunt geef de minister ook invulling aan zijn ambitie om de bovenbouw helderder en zonder onderlinge overlap te structureren.

Met de betrokken actoren heeft de minister nog geen afspraak geprikt. Enkele organisaties hebben nu zelf het initiatief genomen om na te denken over de invulling van het nieuwe steunpunt. Het Forum voor Amateurkunsten, de Vereniging Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra (VVC), Vlabra'ccent, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) en de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) slaan daarvoor de handen in elkaar.

Hoe gaat het verder?

Op 3 mei staat het ontwerp van het decreet Bovenlokaal cultuurbeleid geagendeerd tijdens de Commissie Cultuur. Het moet uiterlijk voor juni 2018 bekrachtigd en goedgekeurd zijn. Zodra de uitvoeringsbesluiten opgemaakt en definitief goedgekeurd zijn, treedt de regelgeving in werking. Dat gebeurt vanaf 1 januari 2019, trouwens ook de streefdatum voor het bovenlokaal steunpunt.

Nog meer nieuws over bovenlokaal cultuurbeleid lezen? Klik door naar de nieuwsbrief lokaal cultuurbeleid.

Beeld: Bij' de vieze gasten - Bevrijdingslaan XL

Zie ook: