Het is nog niet te laat!

Binnen een 6-tal weken valt het verdict over de werkingssubsidies voor kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Aanvragen van 293 organisaties werden beoordeeld door artistieke commissies, de laatste fase van de procedure loopt nu. De Vlaamse Regering neemt de finale beslissing. Zij beslissen eind juni over de toekomst van het kunstenlandschap voor organisaties én voor de kunstenaars die met hen samenwerken. En dus ook voor het publiek.

De beoordelingscommissies hebben voor het eerst met een vooraf toegewezen budget moeten adviseren. Ze moesten beslissen wie er positief of negatief werd beoordeeld. De positief beoordeelde dossiers konden ze binnen of buiten budget plaatsen. 

Elke commissie maakte eigen keuzes, gebaseerd op de dossiers die voorlagen en het beschikbare budget. Voor elk dossier dat positief werd beoordeeld adviseren de commissies in samenspraak met de administratie een subsidiebedrag.

Alleen al omwille van de inflatie hebben we vandaag echter geen zekerheid dat de geadviseerde bedragen volstaan om de positief onthaalde plannen ook correct en ten volle uit te voeren. Dat is nochtans zeer belangrijk. De Vlaamse subsidies zijn conditio sine qua non voor tewerkstelling, behoud van onze internationale positie, ons  publieksbereik,... En ze zijn een onmisbare hefboom voor eigen inkomsten. 

Daarom vragen we minister Jambon: pas geen ‘kaasschaafbeleid’ toe. Vermijd het collectief verminderen van alle subsidiebedragen om te verhullen dat het kunstenbudget ontoereikend is. OKo is sedert jaar en dag voorstander van volwaardige subsidiëring van kunstenorganisaties. Want elke organisatie heeft nood aan een volwaardig budget om de goedgekeurde plannen correct uit te voeren. Lever de nodige inspanningen om een slagkrachtige kunstensector te creëren. En als er dan nog dossiers zijn die de Vlaamse Regering ook graag ondersteund ziet: zorg voor bijkomende middelen zonder het hele kunstenveld te verzwakken.

De startpositie voor de organisaties is deze keer niet rooskleurig en de ingediende begrotingen voor 23-27 zijn nu reeds achterhaald. De inflatie, de stijgende personeelskosten en de woekerende energieprijzen zorgen op veel plaatsen voor kopzorgen. Meer dan ooit vraagt oKo:

Ga voor volwaardige subsidiëring van de kunstenorganisaties en volledige indexering van alle werkingssubsidies. 

Het is nog niet te laat!


Beeld: TRIX- ILA - (c) Britt Adams

downloads

oko campagne 1920_1080 9_16.jpg
3.62 MB
oko campagne 1920_1080 16_92.jpg
3.44 MB
oko campagne 1920_1080 16_93.jpg
3.26 MB
oko campagne 1920_1080 16_94.jpg
3.47 MB
oko campagne 1920_1080 16_95.jpg
3.58 MB
oko campagne 1500_1500 square.jpg
3.7 MB
oko campagne 1500_1500 square2.jpg
3.29 MB