Taxshift, de kunstensector en het vel van de beer

Begin oktober 2015 kondigde de regering de taxshift aan: verschillende maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht en de tewerkstelling. In de pers verschenen verschillende artikels, zoals deze in de Standaard, over de taxshift en de mogelijke gevolgen ervan voor de Kunstensector. Deze gevolgen worden zeer rooskleurig beschreven, te rooskleurig. Uit het artikel zelf is al af te leiden dat de gemaakte studie én conclusies te kort door de bocht zijn. Toch leerde de snelle krantenlezer dat de kunstensector dankzij de taxshift uit de financiële problemen zou zijn. Quod non.

We moeten zeggen dat dit helaas dus niet waar is. De bezuinigingen van afgelopen jaar worden allerminst gecompenseerd en helaas is het effect van de taxshift slechts beperkt voor de kunstensector. Klik hier om de volledige oKo-opinie en berekeningen te lezen.


downloads

oKo opinie - De taxshift, de Kunstensector en het vel van de beer.pdf
394.02 KB

Zie ook: