Faire financiering van het Kunstendecreet

De Vlaamse Regering beslist binnenkort, op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz, over de financiering van het Vlaamse Kunstendecreet. Dat besluit spreekt zich tegelijk uit over de toekomst en de positie van onze kunsten in Vlaanderen, in België en in het buitenland en dat voor minstens 5 jaar. oKo vraagt de Vlaamse Regering om de daad bij het woord te voegen, het budget aan te passen zodat een performante sector zijn sterke positie kan behouden. Dat is van belang voor de uitstraling van Vlaanderen als performante kunstregio, voor haar artistieke democratie en de culturele veerkracht van haar burgers (kunstenaars, kunstorganisaties en publiek).


downloads

persbericht - Financiering van het Kunstendecreet, 13.06.2016.pdf
324.24 KB

Zie ook: