Disclaimer (registratie)

CONTACTGEGEVENS

Deze website is eigendom van Overleg Kunstenorganisaties v.z.w. (afgekort oKo):
Sainctelettesquare 19 bus 6
1000 Brussel
02 203 62 96
info@overlegkunsten.org
O.N. 0432310984


ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer u onze website bezoekt en/of persoonsgegevens aan oKo verstrekt, verleent u aan oKo uitdrukkelijke toestemming om de u betreffende informatie te vergaren, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de omschreven doeleinden.

De u betreffende persoonsgegevens worden verstrekt met het oog op het functioneren van de website, analyse van het bezoek, het versturen van nieuwsbrieven en publiciteit en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging.

De u betreffende persoonsgegevens kunnen enkel doorgegeven worden aan andere oKo-leden om de communicatie tussen de leden te bevorderen.

U hebt ten allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten aan oKo per brief of e-mail, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

In het geval dat we uw gegevens zouden gebruikten voor andere doeleinden die op dit moment niet zijn voorzien, zullen we u hiervoor eerst om toestemming vragen. 

downloads

Disclaimer bij registratie op de oKo-website.pdf
86.51 KB