Hoe zien de politieke partijen de rol van kunst en cultuur in de samenleving?

Deze zondag is het zover: we trekken met zijn allen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. Daarom heeft het oKo-team nog een finale analyse voorbereid over hoe de politieke partijen denken over het toekomstig kunstenbeleid. Hoe zien zij de rol van kunst en cultuur in de samenleving? Welke beleidsmaatregelen stellen ze voor? En hoe sporen die met de aanbevelingen uit het oKo-memorandum? 


N-VA

N-VA legt de nadruk op gemeenschapsvorming. “Cultuur verenigt ons als gemeenschap, geeft vorm aan ons burgerschap en draagt uit wie wij zijn”

Gebruiken, monumenten en tradities zijn de uitdrukking van gedeelde Vlaamse identiteit. Cultuur brengt mensen bij elkaar, laat hen met elkaar in gesprek gaan en laat hen uiteindelijk een gemeenschap vormen. Het kan daarbij gaan om vluchtige gemeenschappen, zoals het publiek van een popconcert, maar evenzeer om hechtere gemeenschappen, zoals een erfgoedgemeenschap rond een bepaald monument of traditie.


Vlaams Belang

In de visie van het Vlaams Belang dient het cultuurbeleid een integraal onderdeel te zijn van de identiteits- en gemeenschapspolitiek. Concreet betekent dit dat de overheid via een breed aanbod aan maatregelen de creatie en instandhouding van een volksgemeenschap met een duidelijk omlijnde culturele identiteit stimuleert en bevordert. Denk onder meer aan het aanmoedigen van cultuuruitingen in de eigen taal, quota voor producties en muziek van eigen bodem op radio, televisie en andere mediakanalen, het ondersteunen en promoten van concerten en voorstellingen van Vlaamse gezelschappen in het buitenland of de verhoogde aandacht voor de erkenning en promotie van roerend en immaterieel erfgoed.


Vooruit

Vooruit wil iedereen toegang bieden tot kunst en cultuur. Want cultuur draagt bij tot persoonlijke en sociale ontwikkeling: een positiever zelfbeeld, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en een sterker sociaal netwerk. Kunst en cultuur moeten voor Vooruit midden in de samenleving staan. Niet erboven. Een sterke en levendige democratie is gebaat bij vrijheid binnen onze creatieve bedrijven, media, kunstenorganisaties en het sociaal-culturele middenveld. Alleen dan kan de verbeelding ongehinderd aan het werk gaan, en kunnen deze sectoren hun inspirerende, waakzame en kritische rol spelen.


Groen

Volgens Groen heeft iedereen recht op cultuur. Cultuur is een bron van plezier, van inspiratie, troost en inzicht. Het geeft vorm aan onze maatschappij, versterkt de samenleving, daagt uit en zet maatschappelijke verandering in gang. Volgens Groen draagt de huidige Vlaamse regering een conservatieve, neoliberale en identitaire visie op kunst en cultuur uit. Die zorgt voor een concentratie van macht en middelen en geeft onvoldoende voedingsbodem aan de kunst en cultuur van de toekomst. Cultuurparticipatie realiseren we in de eerste plaats op lokaal niveau, in wijken en buurten. Cultuur is geen eiland, maar verknoopt met andere sectoren zoals onderwijs, welzijn en zorg, horeca, natuur.


CD&V

CD&V wil via een rijk vrijetijdsaanbod waarbinnen iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen sociale meerwaarde creëren. De cultuur- en mediawereld is volgens CD&V voortdurend in beweging en ook de zogenaamde ‘commons’ winnen in deze sector aan belang. De partij ziet nieuwe ontwikkelingen voor ontmoeting, vorming, creatieruimten of het co-gebruik van een museumcollectie. Dit past perfect bij de christendemocratische visie op subsidiariteit, vrij initiatief en gemeenschapsvorming.


Open Vld

Open Vld vindt dat cultuur overal is en als een fundament door onze samenleving loopt. Publieksverbreding is voor de partij belangrijk, net als de vrijheid van de cultuursector en het versterken van de economische motor die cultuur is. De individuele kunstenaar en de versterking van cultuureducatie in en buiten onderwijscontext is cruciaal voor de partij. Liberalen vechten terug tegen diegenen die een cultuuroorlog willen ontketenen en culturele verschraling beogen. De partij pleit daarom voor de liberalisering van cultuur.


PVDA

PVDA vindt dat kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor een breed publiek. Cultuur brengt mensen samen, werpt kritische vragen op en doet ons nadenken over de maatschappij waarin we leven. Cultuur helpt ons onzelf te begrijpen en te emanciperen. Kunst en cultuur spelen een fundamentele rol in de ontwikkeling naar een meer inclusieve, eerlijkere, meer solidaire en menselijke samenleving. De visie van PVDA staat haaks op het huidige beleid van commercialisering en winstbejag die ervoor zorgt dat mensen die het niet kunnen betalen geen toegang krijgen tot kunst en cultuur.Afbeelding: fABULEUS - ULTRA - Reut Shemesh - © Clara Hermans