Wat te doen met de in je begroting voorziene 0,4% voor VIA?

Bij de opmaak van de aanvraag voor werkingssubsidies gaven we mee aan organisaties binnen PC 304 om 0,4% van post 62 (de totale loonkost) te voorzien als buffer voor de invoering van een systeem van minimumvergoedingen voor zelfstandigen. Dat kaderde in de uitwerking van het VIA 3-akkoord. 

Begin 2024 werd het afsprakenkader zelfstandigen ingevoerd. Daarin werd opgenomen dat het minimale honorarium van een zelfstandige in een artistieke of technisch artistieke functie wordt berekend op basis van brutoloon x coëfficiënt van 1,46 van een werknemer in een gelijkaardige functie. 

De voorziene 0,4% in je aanvraag kan je bijvoorbeeld daarvoor gebruiken. 

-

Als achtergrond: dit communiceerden we hierover in november 2021


Afbeelding: Ontroerend Goed - Somalia Williamson - FUNERAL - © Ans Brys