oKo-nieuws: Niek Verlinden schrijft nieuw hoofdstuk bij GKO 

Collega Niek Verlinden schrijft een nieuw hoofdstuk in haar professionele verhaal: ze gaat vanaf juni aan de slag bij het Gents Kunstenoverleg (GKO). In tandem met coördinator Amani El Haddad zal zij mee de samenwerking en het overleg faciliteren tussen de Gentse kunsten-, cultuur- en erfgoedsector, het stadsbestuur en andere sectoren.   

Dit betekent ook dat ze een punt zet achter haar engagement binnen oKo: haar inzet als netwerkcoördinator en later als verantwoordelijke Werkgeverschap en Managementondersteuning neemt een einde na vijfeneenhalf jaar.

Niek Verlinden: “Het is een enorme eer dat ik jullie via oKo allemaal heb mogen vertegenwoordigen en als netwerk versterken. Zo leerde ik de kunstensector van binnenuit nog beter kennen. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat ik van jullie gekregen heb.”  

Een volledig overzicht geven van alles wat Niek binnen onze organisatie verwezenlijkte, is een zeer lastige opdracht. Maar we onthouden wel een aantal hoogtepunten.  

Toen ze pas bij oKo startte, werd ze al snel mee in het diepe bad dat het Sociaal Overleg kan zijn getrokken. En zwemmen deed ze. 

Tijdens de coronacrisis hielp ze op alle complexe vragen rond personeelsbeleid  en –administratie een antwoord te vinden en werd zo een onmisbare bron van steun voor de sector. Juist is Juist, het afsprakencharter rond eerlijke principes voor samenwerking in de Kunstensector, was nooit het kwalitatieve kader geworden dat het vandaag is zonder haar inzet. 

Samen met Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFP) werkte ze een beleidskader en toolbox ter preventie van grensoverschrijdend gedrag in de Kunstensector uit. Ook voor de toekomstige update hiervan, verrichte Niek nog heel wat werk. Daarnaast is ze al een aantal jaar een zeer gewaardeerd lid van het beheerscomité van SFP.  

Niek Verlinden is een bijzonder waardevolle collega. We gaan haar expertise, maar vooral haar sterke sociale vaardigheden en haar fijngevoeligheid, zeer hard missen binnen oKo. Het voltallige team wenst haar veel succes in haar nieuwe uitdaging. Ongetwijfeld zullen onze paden nog regelmatig kruisen.