Collegagroep HR en Zakelijke Profielen - 6 mei - Cinema Nova

Sociaal Fonds Podiumkunsten en oKo slaan de handen in elkaar en organiseren een gezamenlijke bijeenkomst voor de collegagroepen HR en Zakelijke Profielen. Deze zal doorgaan op maandag 6 mei (9u - 14u) in Cinema Nova, Brussel. Het wordt een inspiratie- en uitwisselingssessie rond het thema arbeidsorganisatie.

Schrijf je hier in


Focus: Arbeidsorganisatie

Eenvoudig gezegd is arbeidsorganisatie de manier waarop het werk in een organisatie gestructureerd wordt, om je doelen te realiseren. Hoe werk je onderling samen? Hoe organiseer je je interne communicatie? Hoe worden beslissingen genomen? Hoe structureer je de samenwerking tussen losse en vaste medewerkers? Hoe zorg je dat kennis en informatie niet verdwijnt in de dagdagelijkse drukte?  

Hoe kan je je arbeidsorganisatie optimaliseren? Er is geen ‘systeem’ dat voor elke organisatie werkt. Maar je kan wel kijken naar je organisatiestructuur, naar de rollen en verantwoordelijkheden in je organisatie, naar je besluitvormingsprocessen, naar je informatiekanalen, naar je digitale systemen, etc.  

Uit de studie ‘werkbeleving’ van het Sociaal Fonds Podiumkunsten blijkt dat arbeidsorganisatie kan helpen om de werkdruk in onze sector te verlichten, om rolconflicten tegen te gaan en om informatie beter te laten doorstromen. Arbeidsorganisatie is niet alleen relevant voor organisaties binnen PC 304, maar ook voor organisaties binnen PC 329. Vandaar dat we deze collegagroep samen organiseren. 


Programma

9u: Inloopmoment met koffie en boterkoek

9u30: Plenaire sprekers over hun arbeidsorganisatie

 • Marie-Eve Cosemans (Cinema Nova)
  • Een innoverende manier van werken, waar werken met vrijwilligers, wisselende contracten en verantwoordelijkheden, en een horizontale organisatiestructuur al jaren ingeburgerd zijn. 
 • Kristof Jonckheere (kunstencentrum BUDA)
  • BUDA analyseerde de resultaten van de werkbelevingsenquête (Attentia) en ontwikkelde mét het team 16 concrete acties om de eigen arbeidsorganisatie te verbeteren.
 • Inne Helsen (Collegium Vocale Gent)
  • Kozen onlangs voor een nieuwe planningstool en een nieuw sociaal secretariaat. Inne Helsen vertelt hoe ze dit aanpakte en hoe Collegium Vocale Gent nu werkt.

11u: Pauze 

11u30Tafelgesprekken

Kies uit één van deze drie onderwerpen omtrent organisatiestructuren in het inschrijvingsformulier, of doe zelf een voorstel. We bekijken op basis van deze input of we een extra tafel toevoegen.

 • Alternatieve Organisatiestructuren
 • Samenwerking vaste en losse medewerkers
 • Next Stage
 • Anders (Vul aan in het inschrijvingsformulier) 

13u: Vegetarische broodjeslunch  

14u: Einde 

 

Inschrijven

Wil je graag mee nadenken en van gedachten wisselen over dit onderwerp? Schrijf je dan voor 30 april in via het inschrijvingsformulier.

Deelname is gratis! We behouden ons wel het recht een no-show fee aan te rekenen. Schreef je in en kan je toch niet aanwezig zijn? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Denk je aan iemand die geen deel uitmaakt van deze collegagroepen, maar toch zou willen deelnemen? Neem dan vooraf even contact op met anne-marie@overlegkunsten.org (oKo) of christa@podiumkunsten.be (SFP)  


Aanvullende informatie

Ter info 2 mogelijke financieringsbronnen voor het opzetten van projecten inzake arbeidsorganisatie:  

1.  Pilootproject innovatieve arbeidsorganisatie

De Nationale Arbeidsraad organiseert, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, financiële steun voor het opzetten door een sector of een onderneming van een pilootproject inzake innovatieve arbeidsorganisatie. In 2022 werden voor de eerste keer pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie geselecteerd voor subsidie. Tussen 1 april en 31 mei 2024 kan opnieuw een subsidieaanvraag ingediend worden. 

Zowel ondernemingen als sectoren kunnen een subsidie voor een pilootproject aanvragen. Meer informatie over deze subsidie aanvragen hier

 

 2. Werkbaarheidscheques (enkel in Vlaanderen) 

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de social-profitsector tot € 9.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. 

De werkbaarheidscheque kunnen in 2024 tot en met 31 juli 2024 aangevraagd worden, of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn. Meer info hier.   


Afbeelding: Cinema Nova