Overleg: Cultuursector voor Palestina

Het collectief artists4palestine organiseerde vorige week een sectorvergadering rond het aanhoudende conflict in Gaza bij KVS. Deze vergadering had als doel om het gesprek rond dit conflict te voeren en kennis te delen. 

Als vervolg van dit traject, Green Line genaamd, vindt op donderdag 21 december (15u) een online overleg plaats.

Hierin zal gesproken worden over de volgende stappen die worden genomen en kunnen ideeën, vragen en bezorgdheden verder gedeeld worden. 

Deelnemen aan het overleg (Zoom)