oKo, cult!, De Federatie en OCE: Ruimte voor Cultuur

Naar aanloop van de verkiezingen in 2024 schreven we vanuit oKo het Memorandum Kunsten, waarin we beleidsaanbevelingen neerpenden voor een toekomstbestendige kunstensector. 

Maar we zien ook uitdagingen die ruimer gaan dan onze eigen sector. Daarom heeft oKo de handen in elkaar geslagen met cult! De Federatie en OCE om samen het memorandum Ruimte voor Cultuur te schrijven. 

Op ruimtevoorcultuur.be pleiten we samen met hen voor een toekomstgericht partnerschap met de Vlaamse overheid, in functie van een daadkrachtig, ambitieus en efficiënt cultuurbeleid. Concreet formuleren we 5 essentiële krachtlijnen en koppelen er beleidsaanbevelingen aan. 

Ontdek onze aanbevelingen op ruimtevoorcultuur.be