Beleidsmakers in debat op de Algemene Vergadering

Het Memorandum werd onmiddellijk in de praktijk toegepast op de afgelopen Algemene Vergadering. oKo had namelijk de leden van de Commissie Cultuur uitgenodigd voor een debat. 

Moderator Joris Vergeyle peilde naar de visie van de aanwezige sprekers over belangrijke onderwerpen zoals de autonomie van de kunstensector en de problematiek van de spreiding van Vlaams gesubsidieerd werk. De hamvraag van het gesprek luidde: Welke aanbeveling(en) uit het oKo-memorandum wil je opnemen in het regeerakkoord?

De oKo-leden konden ook vragen stellen vanuit de zaal: Staat verdere verfondsing op de agenda? Hoe staan jullie tegenover een uitbreiding van de Tax Shelter? En als afsluiter: welke partij levert de volgende minister van Cultuur?

Het werd een boeiend en bijzonder leerrijk debat, waarbij er op een opvallend open manier werd gecommuniceerd over de visie van de partijen op het kunstenbeleid. Het oKo-memorandum werd ondertussen ook opgestuurd naar de kabinetten van alle ministers en nog heel wat andere beleidsmakers. Het zal dus zeker niet de laatste keer zijn dat onze aanbevelingen over de tongen gaan. 


Met dank aan de aanwezige politici:

  • Onno Vandewalle, PVDA 
  • Filip Brusselmans, Vlaams Belang 
  • Orry Van de Wauwer, CD&V
  • Yago Bastin, Open VLD
  • Marius Meremans, N-VA 
  • Bart Caron, Groen 
  • Katia Segers, Vooruit