Aanpassingen maatregelen federale overheid

Op 30 maart bereikte de federale regering een akkoord over de begrotingscontrole 2023. De plannen die voorliggen hebben een aantal gevolgen voor werkgevers.

Inperking RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen 

Het bedrag van de RSZ-vermindering die de werkgever voor zijn eerste aanwerving krijgt, zal vanaf 1 januari 2024 worden geplafonneerd op 3.100 euro per kwartaal in plaats van de huidige 4000 euro per kwartaal. De vermindering blijft wel onbeperkt in de tijd. De verlaging van het verminderingsbedrag naar 3100 euro per kwartaal geldt vanaf 1 januari 2024 ook voor de verminderingen van een eerste werknemer die in dienst zijn genomen vóór 1 januari 2024.   

Daarnaast kondigde de overheid ook aan dat de RSZ-vermindering voor de 4de, 5de en 6de aanwerving zal verdwijnen vanaf 1 januari 2024.  Voor de verminderingen die zijn ingegaan vóór 1 januari 2024, blijven de huidige regels van toepassing.


RVA-uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden verlaagd 

De overheid kondigt aan om vanaf 1 januari 2024 de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid van 65% naar 60% te verlagen. Het loonverlies voor werknemers met lage en middeninkomens zal door de werkgever gecompenseerd moeten worden door middel van een nieuw supplement, dat boven op de bestaande supplementen komt die reeds voorzien zijn bij wet, CAO of andere bestaande afspraken in ondernemingen. Deze maatregel zal voor alle stelsels van tijdelijke werkloosheid gelden, behalve voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 


Verstrenging sanctiebeleid witte kassa horeca 

Het huidig systeem van het geregistreerd kassasysteem zal hervormd worden en aangevuld worden met nieuwe sancties. 


Meer info via Acerta