Energiepremie nog een lange weg te gaan

Tijdens de commissie cultuur van het Vlaams parlement werd de minister gevraagd naar een stand van zaken over de Vlaamse energiepremie. We kunnen na het antwoord van minister Jambon alleen maar concluderen dat er nog weinig verdere duidelijkheid is over hoe deze subsidie verdeeld zal worden.


Enkele zaken werden herbevestigd:

  • De verdeling zal pas gebeuren als er volledig zicht is op de energiekosten. De Kunstensector heeft op 31 maart haar werkingsverslagen ingediend, maar de andere culturele sectoren nog niet allemaal. 

  • Pas na de analyse kan bekeken worden welke bedragen er per organisatie kunnen voorgesteld worden.

  • Daarbij wordt rekening gehouden met de beschikbare middelen (16,5 miljoen euro), de energiekosten van de organisaties en de impact ervan op hun werking.

  • Er zal worden gekeken naar de verhouding van de energiekosten ten opzichte van de totale kosten. Het doel daarbij is de middelen in de eerste plaats in te zetten voor organisaties waar de gestegen energiekosten zwaar doorwegen op de werking.


Wat is de volgende stap voor de overheid?

Op basis van de ingediende informatie door de organisaties, zal dan een voorstel aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Daar is wetgevend werk voor nodig, en de SARC zal daar een advies over kunnen geven. De timing hiervan is nog onduidelijk, we schatten in dat dit zeker niet voor de zomer rond zal zijn. 


Afbeelding: Eastman - Vlaemsch - Sidi Larbi Cherkaoui - © Filip Van Roe

Zie ook: