Cao Recht op Deconnectie getekend

Op 15 maart werd in het Paritair Comité 304 de cao 'Recht op Deconnectie' afgesloten op nationaal niveau. Dit maakt deel uit van de Arbeidsdeal die het parlement vorig jaar goedkeurde. 

Deze overeenkomst bepaalt dat:

  • Werknemers niet verplicht zijn om buiten de werkuren bereikbaar te zijn. 
  • Er afspraken gemaakt worden rond het gebruik van digitale communicatiekanalen.
  • Organisaties inzetten op sensibilisering om dit recht in de praktijk te brengen.  


Deze cao is van toepassing op alle organisaties die onder PC 304 ressorteren. Dit wil zeggen dat je niet zelf aan de slag moet met wijzigingen aan het arbeidsreglement. We raden uiteraard wel aan om het gesprek hierover op te starten in jouw organisatie.

Momenteel wordt de definitieve tekst verwerkt op de griffie van het Paritair Comité. Van zodra die er is, delen we de cao via de kennisbank. Alle organisaties zijn echter nu al formeel in orde met dit verplichte onderdeel van de Arbeidsdeal. 


Afbeelding: Kopergietery - Bambiraptor - Jonas Baeke - Mats Vandroogenbroeck - © Phile Deprez