UITNODIGING: Memorandum publieksorganisaties in de audiovisuele sector

Beste,

De verkiezingen in 2024 komen snel dichterbij. Alle politieke partijen verzamelen op dit ogenblik input voor hun partijprogramma’s. Die laatste zullen het audiovisuele beleid van de toekomst mee vorm geven, zowel op lokaal, Vlaams, federaal als Europees vlak.  

Een goed moment dus om als professionele sector in dialoog te gaan met de diverse beleidsmakers over regelgevende kaders en audiovisueel beleid, om hen te inspireren en aan te geven waar kansen liggen voor onze sector en voor de hele samenleving.  

Die dialoog willen we voorbereiden door samen te werken aan een memorandum met de focus op organisaties die inzetten op de vertoning en spreiding van en reflectie en educatie over filmcultuur. Op basis van een sterkte-zwakte-analyse van de publieksorganisaties in relatie tot de ruimere audiovisuele sector en de bredere samenleving, willen we samen strategisch nadenken over de toekomst. Waar zien we kansen? Hoe kunnen beleidsmakers daarop inspelen? Wat neemt de sector zelf op en waar hebben we beleid voor nodig? Welke beleidsaanbevelingen doen we?  

Om tot dat memorandum te komen, faciliteert oKo, onder begeleiding van extern expert Delphine Hesters, een overleg waar we uw input willen oogsten en waar we met elkaar in gesprek gaan om samen tot een aantal cruciale en gedragen voorstellen te komen voor de versterking van de positie van publieksorganisaties in de audiovisuele sector. Daarbij nodigen we uitdrukkelijk niet enkel de oKo-leden uit, maar alle spelers die een belangrijke bijdrage leveren aan de vertoning en spreiding van en educatie en reflectie rond filmcultuur. 


Praktisch

De sessies lopen telkens van 9u30 tot 15u. U kan kiezen tussen één van de volgende sessies: 

  • 26 april Festivalcafé KORF (Naaldenstraat 4) - Brugge
  • 27 april - Cultuurcentrum De Factorij (Willem Lambertstraat 10) - Zaventem
  • 28 aprilCultuurhuis de Warande (Warandestraat 42) - Turnhout.  


Klik hier om je in te schrijven voor een van deze sessies.


Deelnemen is gratis. We voorzien koffie, thee en lunch voor de deelnemers. 
Meer informatie over tijdspad, aanpak, werkwijze en voorbereiding volgt snel.  

Ook de andere deelsectoren in de audiovisuele sector (producenten, regisseurs...) werken parallel aan hun eigen analyse en aanbevelingen. Het is de bedoeling om alle voorstellen later te integreren in een globaal memorandum voor de hele audiovisuele sector.   

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen. We hopen van harte dat u aanwezig kan zijn en kijken uit naar uw bijdrage.  

Iris Verhoeven, namens de oKo-werkgroep Audiovisueel, initiatiefnemer.

Marc Boonen, namens MOOOV, gastheer

Leen Laconte, directeur Overleg Kunstenorganisaties, organisator.  
+ 32 498 19 44 92
Leen@overlegkunsten.org