De Vlaamse energiepremie is er!

We hebben er de afgelopen maanden al regelmatig over geschreven, maar nu is er eindelijk duidelijkheid vanuit de overheid: culturele organisaties die een werkingssubsidie ontvangen, krijgen een eenmalige tussenkomst in de energiekosten. De Vlaamse regering wil hiermee tegemoet komen aan organisaties bij wie de sterk gestegen kosten voor gas en elektriciteit zwaar doorwegen op de werking. 

Privaatrechtelijke rechtspersonen die minstens in 2022 én 2023 een werkingssubsidie ontvingen komen in aanmerking. Organisaties moeten de energiekosten apart opnemen en toelichten in hun afrekeningsdossier voor het werkjaar 2022, dat op 31 maart 2023 moet worden ingediend

oKo vroeg nog na hoe het zit met fusieorganisaties. Departement CJM heeft bevestigd dat hierbij ook de kosten van de oorspronkelijke organisaties meegenomen worden.


Afbeelding: TRIX - Celebration of Life House Of Lux - © Illias Teirlinck