Uitkering tijdskrediet aangepast vanaf 1 februari 2023

Als gevolg van het in oktober 2022 bereikte begrotingsakkoord werd aangekondigd dat de uitkeringen voor tijdskrediet vanaf 1 januari 2023 sterk beperkt zouden worden. Deze maatregelen treden op 1 februari 2023 in werking.

DE UITKERING VOOR HET TIJDSKREDIET VOOR DE VERZORGING VAN EEN KIND JONGER DAN 8 JAAR WORDT IN VERSCHILLENDE OPZICHTEN BEPERKT:

  • als een werknemer een voltijds tijdskrediet neemt voor de verzorging van een kind, zal het kind jonger dan 5 jaar moeten zijn (in plaats van 8 jaar voorheen). Deze leeftijdsverlaging heeft alleen betrekking op tijdskrediet dat in de vorm van een voltijdse schorsing wordt opgenomen. Voor een tijdskrediet dat in de vorm van een vermindering van de arbeidstijd met 1/5 of in halftijdse vorm wordt opgenomen, wordt de leeftijd van het kind op 8 jaar behouden;
  • de uitkering voor het tijdskrediet voor de verzorging van een kind wordt beperkt tot 48 maanden (in plaats van de 51 maanden waarin voorheen was voorzien);
  • vanaf 1 januari 2024 zal de werknemer 3 jaar (in plaats van 2 jaar voorheen) anciënniteit bij de werkgever moeten aantonen als hij een tijdskrediet wil nemen voor het verzorgen van een kind.

Bovendien zullen deeltijdse werknemers niet langer in aanmerking komen voor een uitkering voor tijdskrediet met motief. Dit is zo voor alle tijdskredieten met motief. Bovendien zou dit gaan over alle vormen van tijdskrediet, of het nu gaat om een volledige schorsing of een deeltijds tijdskrediet. De werknemer zal ten minste één jaar voltijds gewerkt moeten hebben. Voor werknemers die deeltijds werken wegens tijdskrediet of ouderschapsverlof, moet gekeken worden naar de tewerkstellingsbreuk die van toepassing was vóór de loopbaanonderbreking.

Ten slotte wordt de aanvullende uitkering voor werknemers vanaf 50 jaar bij thematisch verlof of vanaf 50 jaar met 5 jaar anciënniteit bij de werkgever bij tijdskrediet, afgeschaft. Deze werknemers zullen dus nog steeds een uitkering van de RVA ontvangen, maar dit is slechts de basisuitkering, zonder aanvulling. Aan de uitkering voor landingsbanen verandert er in principe niets.

De wijzigingen zouden alleen betrekking hebben op de uitkering voor tijdskrediet, maar niet op het recht om afwezig te zijn van het werk.

De wijzigingen hebben alleen betrekking op het recht op uitkeringen voor tijdskrediet, maar niet op het recht om afwezig te zijn bij de werkgever. Met andere woorden, de werknemers behouden dezelfde rechten ten opzichte van de werkgevers op het gebied van tijdskrediet, behalve dat zij in sommige gevallen geen recht op een uitkering hebben of slechts op een lagere uitkering. Er zullen dus tijdskredieten met uitkeringen van de RVA bestaan en tijdskredieten zonder uitkeringen van de RVA.


Afbeelding: Kunstencentrum BUDA, Les Antécédentes, Anna Gaïotti, ©Anna Gaïotti