Meer info Vlaamse energiepremie

Minister Jambon gaf meer informatie over de Vlaamse energiepremie (16,5 mio) in de Commissie Cultuur van 24 november 2022. Minister Jambon werkt samen met de administratie aan een decreet dat bepaalt op welke manier de Vlaamse energiepremie besteed zal worden. Hij gaf inzage in een aantal uitgangspunten: 

  1. De steun gaat naar de structureel gesubsidieerde organisaties binnen cultuur: kunsten, erfgoed, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk.
  2. Energiecompensatie is ook ingeschreven in de begroting van andere domeinen, zoals lokale besturen of onderwijs. De voorziene energiesteun voor cultuur gaat in hoofdzaak naar organisaties die nog geen energiesteun ontvangen van andere beleidsdomeinen of lokale besturen. Het is dus zaak om de voorwaarden voor uitsluiting goed te bekijken. 
  3. Ook spoort Minister Jambon organisaties aan om beroep te doen op de energieleningen en investeringssubsidies die de overheid reeds jarenlang voorziet. (Meer info)


De exacte criteria, die in een decreet moeten vastgelegd worden, zullen pas in de lente duidelijk worden. oKo gaat hierover nog in overleg. Wat wel al vaststaat: de uitbetaling zal op basis van de werkingsverslagen 22 gebeuren.


Afbeelding: Anima Eterna - Atelier Anima bij Bernaerts - © Jan Landau