Mogelijk nieuw steunpakket zware energiekosten op komst

De Vlaamse Regering besliste op 14 oktober om ondernemingen geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen vrijwaren van een stopzetting van hun productie of een faillissement. Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen: zo moet het gaan om een operationeel verlies en een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal van 2022.

De steun is tijdelijk - voor verlies in vierde kwartaal 2022 - en is doelgericht. Ruw geschetst geldt voor ondernemingen in het algemeen ( VZW’s worden niet uitgesloten) dat de steun 25% bedraagt van de in aanmerking komende meerkost en het steunbedrag maximaal 80% van het operationeel verlies in de steunperiode bedraagt. (Enkel energie-intensieve ondernemingen en energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun.)

Opgelet: Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan VLAIO de steunmaatregel verder uitwerken. De start voor de online-indieningsperiode voor deze steun is voorzien vanaf eind november 2022 via de website van VLAIO. De uitbetaling volgt na controle van de definitieve stukken begin 2023.

Meer informatie op via VLAIO.be


Afbeelding: Het Depot - TCBE - ©135mm