Resultaten bevraging werkbeleving

Tijdens het voorjaar van 2022 organiseerde Sociaal Fonds Podiumkunsten in samenwerking met preventiedienst Attentia een grootschalige bevraging naar de werkbeleving van de medewerkers in de podiumkunsten- en muzieksector.

BEKIJK DE RESULTATEN HIER

Sinds de wetgeving rond psychosociale risico’s op 1 september 2014 in voege trad, zijn alle organisaties in de sector podiumkunsten en muziek verplicht om een analyse op te maken van de risico’s voor het psychosociaal welzijn van hun werknemers. Psycho-sociale aspecten vormen een van de 7 domeinen binnen de welzijnswetgeving. Deze risico-analyse en het actieplan dat eruit voorvloeit maakt deel uit van dit ruimer kader.

De opzet is het in kaart brengen van stress- en motivatiebronnen die liggen in de zogenaamd 5 A's: Arbeidsinhoud, -voorwaarden, -verhoudingen, omstandigheden en organisatie. Die kunnen leiden tot of beschermen tegen stressgerelateerde problemen, grensoverschrijdend gedrag, geweld en pesterijen. Een dergelijke analyse gebeurde de eerste keer in 2016. Nu is er dus het vervolg. 

Alle werkgevers uit pc 304 werden opgeroepen om hieraan deel te nemen, gesubsidieerd of niet. 96 organisaties meldden zich aan. In mei vulden 1060 medewerkers (vaste werknemers en regelmatige flexwerkers) en 158 occasionele flexwerkers de bevraging in. De resultaten werden anoniem verwerkt in een sectorrapport. Deelnemende organisaties konden ook een rapport op maat bestellen.

De resultaten vormen voor organisaties de basis voor een eigen actieplan, om te werken aan wat minder goed loopt én om optimaal in te zetten op de sterke punten. Je moet immers niet enkel de risico’s verminderen, maar ook de veerkracht van je medewerkers behouden. Deze tandem is cruciaal in de preventie van psycho-sociale risico's.


Beeld: Moya Michael / AnAku & KVS - Coloured Swan 3 - © Danny Willems