Onderzoek afsprakenkader zelfstandigen afgerond

In het VIA 3-akkoord met Vlaams minister van Cultuur en de vakbonden spraken we af dat er een onderzoek zou komen naar sectorale afspraken over minimumvergoedingen voor zelfstandigen en artikel 1 bis en hoe ze eventueel juridisch kunnen verankerd worden. Op die manier zouden we kunnen vermijden dat het zelfstandigenstatuut misbruikt kan worden om lagere vergoedingen te betalen. 

Dat onderzoek is voor de zomer afgerond. In oktober starten we normaal gezien de onderhandelingsgesprekken met de vakbonden en Unizo over hoe we deze sectorale afspraken concreet kunnen maken. We verwijzen hierbij naar de regeling in het vorige Kunstendecreet waarbij voor zelfstandige artistieke en technisch-artistieke functies eenzelfde bedrag wordt voorzien als de loonkost van een loontrekkende. In het huidige Kunstendecreet vinden we deze regeling niet meer terug.


Beeld: Theater Antigone - Verenig u - © Elien Vervaet