Naar de toekomst kijken

De afgelopen ronde voor de werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet was bijzonder intens, voor de oKo-leden en voor de gehele sector. Laat ons niet vergeten dat de coronapandemie vorig jaar nog twee keer het volledige kunstenveld maandenlang lam legde. Het goed verlopen van de verdeling van de werkingssubsidies, was dus van zeer groot belang.

Voor het eerst kregen de beoordelingscommissies die een advies moeten geven over de aanvraagdossiers, een vast budget toegekend. Al snel bleek dat de beschikbare middelen ontoereikend waren om een duurzame en kwalitatieve werking te kunnen garanderen.

Wat volgde was een ongeziene inspanning vanuit een verenigd veld. Het is dankzij de gecombineerde inspanningen in en rond onze kunstensector dat het rampscenario dat zich bij de verdeling van de budgetten over de commissies aftekende, geen werkelijkheid is geworden. De procedure vertoonde veel mankementen, die ook impact gehad hebben op het resultaat. Een analyse van de hele procedure is noodzakelijk, die maakt oKo aan de hand van een bevraging.

We zijn ons bewust van de grote uitdagingen die vele kunstenorganisaties nog te wachten staan, maar wij blijven voorzichtig hoopvol naar de toekomst kijken.

Beeld: B.O.X & Efterklang - © Yvo Zels