Overleg Kunstenorganisaties juicht verhoging van werkingsmiddelen toe

Deze tekst werd op 24 juni als persbericht verstuurd.

OKo is tevreden met de beslissing van de Vlaamse Regering waarbij het budget voor de werkingsmiddelen in het kader van het Kunstendecreet verhoogd wordt. Deze subsidies vormen een essentieel deel van de financiering voor heel wat organisaties in de Vlaamse kunstensector, waaronder concertzalen, theater- en dansgezelschappen, musea en zoveel meer. 

Voor het eerst kregen de beoordelingscommissies die een advies moeten geven over de aanvraagdossiers, een vast budget toegekend. Uit de eerste signalen die oKo eind 2021 opving, bleek dat de beschikbare middelen ontoereikend waren om een duurzame en kwalitatieve werking te kunnen garanderen. OKo ging hierop in gesprek met Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon, met de vraag om de nodige inspanningen te leveren om een volwaardig werkingsbudget te garanderen. Dit wil zeggen een budget waarmee koopkrachtherstel mogelijk is én er voldoende ruimte is om de beleidsaccenten van de minister en de ambities van de sector waar te maken. Door de besparingen van de voorbije jaren en de gebrekkige indexering van de subsidies is het beschikbare budget voor de kunstensector er zwaar op achteruit gegaan. Bovendien zijn er in de periode tussen 2017 en 2023 andere subsidies, zoals loonsubsidies en provinciale middelen, slechts gedeeltelijk naar het Vlaamse kunstendecreet overgeheveld.


Ook vanuit het veld klonk een duidelijke stem. In april deelden de organisaties gezamenlijk het standpunt ‘Wij zijn ambitieuzer dan dit’ en enkele weken geleden nog kon de campagne ‘Verbeelding Werkt’ op veel bijval rekenen. Dat deze oproepen niet in dovemansoren gevallen zijn, is dan ook een hele opluchting voor oKo. Met het voorstel om de werkingsmiddelen te verhogen en heel wat dossiers die in een tussenfase nog buiten budget vielen ook te ondersteunen, toont de minister van Cultuur een lovenswaardige inspanning en inzicht in de waarde van de sector. 


“De kunstensector heeft de afgelopen jaren zwaar geleden onder de coronapandemie. Langdurige periodes waarin publiek ontvangen onmogelijk was, hebben gigantische gevolgen voor alle kunstenorganisaties. Een ontoereikend budget voor werkingssubsidies zou echt de tegenslag te veel geweest zijn, waardoor er zo veel moois zou verdwijnen.” aldus Leen Laconte, directeur van oKo. 

“Er komen hoe dan ook nog stevige uitdagingen aan voor de kunstensector. De gevolgen van de pandemie zullen nog lang voelbaar zijn en ook de inflatie baart veel werkgevers  zorgen. Maar met dit voorstel geeft minister Jambon wel een hoopgevend signaal: dat hij gelooft in de kracht en de toekomst van onze Vlaamse kunstensector.”


Beeld: Compagnie Cecilia - Een Lola - (c) Kurt Van der Elst