Tijdelijke Kaderregeling Staatssteun: nood aan verlenging

Vanaf het begin van de pandemie gaf de Europese Commissie via de Tijdelijke Kaderregeling rond Staatssteun de mogelijkheid aan lidstaten om met grote flexibiliteit staatssteunregels te voorzien om de economie te ondersteunen. Op dit moment kunnen lidstaten hun mening geven over de verlenging van die kaderregeling tot 30 juni 2022 - de laatste verlenging als het van de Europese Commissie afhangt.

Omzetverlies

De geplande uitfasering is gebaseerd op de economische zomerprognoses 2021 van de Commissie, volgens welke het bbp naar verwachting zal groeien met 4,8% in 2021 en met 4,5% in 2022 in zowel de EU als de eurozone. Maar dat weerspiegelt niet de huidige stand van zaken in de culturele sector, en met name de live-optredens die een van de zwaarst getroffen sectoren zijn, met een omzetverlies van 70% voor de muzieksector en 90% voor de podiumkunsten in 2019/2020 als gevolg van de gezondheidscrisis. Hoewel de podiumsector zich nu langzaam herstelt, valt te verwachten dat de sector veel langer nodig zal hebben om weer op de rails te zijn dan andere sectoren, aangezien zij in de meeste lidstaten haar activiteiten nog steeds niet volledig kan hervatten - ook niet hier bij ons.

Brief naar ministers

Daarom stuurde oKo, met steun van Pearle*, een brief naar de kabinetten van minister Jambon, minister Dermagne en minister Clarinval. We pleitten ervoor dat de regering zich zou verzetten tegen de afbouw van de steun voor de culturele sector, met name voor de muziek- en podiumkunstnsector, en om een sectorspecifieke verlenging te ijveren die verder loopt na juni 2022.

We houden jullie (via Pearle*) op de hoogte van de gevolgen van deze actie!

Beeld: Eastman - 3S - Sidi Larbi Cherkaoui © Filip Van Roe