All things Europe: wat doet Pearle*

OKo werkt nauw samen met Pearle*, dat de belangen van de podiumkunstensector op Europees niveau verdedigt. Maar wat gebeurt er op Europees niveau en welke stappen zet Pearle*? Een overzicht van de laatste wapenfeiten.

  • De Europese Commissie publiceerde richtlijnen voor de heropening van culturele instellingen en evenementen in het kader van corona (download ze hier). Pearle* gaf samen met andere stakeholders input op het voorstel en gaf onder meer aandacht aan het belang van touring voor onze sector en de drempels die dat op dit moment bemoeilijken. Lees het statement hier
  • Samen met 75 organisaties uit de muzieksector ondertekende Pearle* een open brief met de vraag om de artistieke, sociale en economische waarde van deze sector te honoreren en aandacht te besteden aan een goede werkomgeving. Lees de open brief hier.
  • Samen met een Europese coalitie stelde Pearle* het probleem van online piraterij aan in een brief naar de Europese Commissie. Omdat online platformen zoals YouTube vandaag niet aansprakelijk zijn voor live content die illegaal op hun websites verschijnt, duurt het vandaag erg lang om die te verwijderen. Het Europese Parlement ondersteunde de sportsector eerder met een oproep om een deadline van 30 minuten te hanteren voor het verwijderen van het illegaal uitzenden van sportbeelden. Deze oproep werd nu verbreed tot alle live content. Lees de brief hier.
  • De positie van de kunstenaar is ook op Europees niveau een belangrijk thema. Naar aanleiding van MEP Monika Semedo verscheen hierover een ontwerprapport, waarover in september gestemd zal worden door de commissie cultuur en later door het voltallige parlement. Pearle* gaf input op de paper en deed daarin een oproep om realistische voorstellen te doen inzake de vraag naar een Europees kader voor werkomstandigheden van artiesten. Lees de input van Pearle* hier
  • Tot slot speelt Pearle* een actieve rol in het project Voices of Culture, dat de arbeidsvoorwaarden voor kunstenaars bespreekt. Lees hier het rapport van Voices of Culture. 

Beeld: Toneelhuis - Benjamin Verdonck - De tijger eet de zebra en de vogel vliegt verschrikt weg © Kurt Van der Elst