Culturele werkgelegenheid in Europa: enkele interessante data

Eurostat heeft enkele culturele werkgelegenheidsstatistieken gepubliceerd met gegevens over 2020. Enkele interessante gegevens over de culturele sector:

  • In 2020 hadden 7,2 miljoen mensen een culturele job in de EU (3,6% van de totale werkgelegenheid)
  • In vergelijking met 2019 is in 2020 (door corona) de culturele werkgelegenheid in de EU met 195 000 personen gedaald. Het gaat om een daling van 2,6 % tegenover 1,3 % voor de totale werkgelegenheid.
  • In 2020 hadden vrouwen een iets lager aandeel in de culturele werkgelegenheid in de EU dan mannen (48,1 %). Dit aandeel was echter hoger dan het gemiddelde aandeel vrouwen in de werkgelegenheid in de hele economie (46,0 %).
  • Er waren in 2020 bijna 1,7 miljoen kunstenaars en schrijvers in de EU, samen goed voor bijna een kwart (23 %) van de culturele werkgelegenheid. 46 % van alle kunstenaars en schrijvers in de EU was zelfstandige. Dit percentage was veel hoger dan het gemiddelde voor de hele economie (14 %), en hoger dan het gemiddelde voor culturele werkgelegenheid (33 %).
  • In 2020 waren in alle EU-lidstaten op één na, de meeste mensen met een culturele job hoger opgeleid. 

Meer info vind je hier.

Bron: Pearle*

Beeld: Antwerp Symphony Orchestra - Waterconcert © Antwerp Symphony & Jesse Willems