Crisiscel Cultuur vraagt heropening cultuursector op volle publiekscapaciteit vanaf 1 september

De Crisiscel Cultuur vraagt in de aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag 20/8 de volledige vrijheid voor het publiek, het personeel en de vrijwilligers van  (socio-) culturele activiteiten en evenementen vanaf woensdag 1/9. Nu de vaccinatiegraad het punt bereikt heeft waarop ons werd beloofd dat alle beperkende maatregelen zouden worden afgeschaft, vraagt de Crisiscel om die belofte - conform het gevoerde overleg met de sector - ook effectief waar te maken. Vanuit een dringende economische en maatschappelijke noodzaak na 18 maanden volledige of gedeeltelijke sluiting pleiten we ervoor om opnieuw te kunnen werken op volledige publiekscapaciteit, zonder social distancing en zonder mondmaskers.  

Indien het Overlegcomité beslist dat de gezondheidssituatie het alsnog niet toelaat om voor de volledige vrijheid te gaan, dan pleit de Crisiscel voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket naar culturele evenementen die werken voor kleinere publieksgroepen (dus minder dan 1500).  Wat nu kan voor de grote events moet ook kunnen voor kleinere events en activiteiten. De Crisiscel onderstreept dat dit een zeer tijdelijke maatregel moet zijn én optioneel. Organisatoren moeten er nog steeds voor kunnen kiezen te werken binnen het huidige kader, of met toelating van de lokale overheid (CIRM/CERM) als zij beslissen het Covid Safe Ticket niet toe te passen.  

Voor een groot deel van onze sector zijn de activiteiten in de huidige omstandigheden nog steeds verlieslatend. We moeten kunnen werken in rendabele omstandigheden. Als dat niet kan toegestaan worden, dan eist de cultuursector de verderzetting of heropname van de steunmaatregelen: verlenging tijdelijke werkloosheid corona, (dubbel) overbruggingsrecht, beschermingsmechanismes en de globalisatiepremie.          

NB: De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en cultuurwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de coronacrisis wil loodsen.  

Beeld: BUDA - End Of Winter 2020 © Jonas Verbeke