Het noodfonds op lokaal niveau: pleidooi voor analyse, participatief overleg en wederzijds begrip

De Vlaamse overheid besliste in juni om de lokale besturen een deel van het noodfonds te laten verdelen. In totaal gaat het om 87 miljoen euro die zij gezamenlijk ter beschikking hebben voor cultuur, jeugd en sport.  Deze middelen zijn niet ‘geoormerkt’. Dat houdt in dat de besteding ervan niet inhoudelijk moet worden verantwoord ten aanzien van de Vlaamse overheid. Steden en gemeenten zijn volop bezig de verdeling van dit extra bedrag in kaart te brengen, maar dat proces loopt niet overal even vlot. Daarom lanceerde oKo samen met enkele belangenbehartigers op vlak van sport, jeugd en cultuur een gezamenlijke oproep. Een pleidooi voor analyse, participatief overleg en wederzijds begrip bij de verdeling noodfonds op lokaal niveau.

Je leest de oproep hier.

Beeld: NTGent – Black © Michiel Devijver

downloads

DEFGezamenlijke oproep lokaal noodfonds (brief-vorm).pdf
183.03 KB