Commissie Cultuur bespreekt functioneren CJM

Dalende capaciteit door personeelsbesparingen en uitstroom enerzijds, grote uitdagingen anderzijds. Hoe moet het departement CJM de hoge verwachtingen inlossen met minder middelen? Die vraag stelde parlementslid Staf Pelckmans in de Commissie Cultuur van 20 februari.

Veel kennis, expertise en goesting zag Staf Pelckmans (Groen) bij het departement. Maar de uitdagingen voor de administratie zijn groot. Zo is er kritiek sinds de hertekening van het organogram. Minister van Cultuur Jan Jambon beloofde dan wel extra middelen in zijn beleidsnota, maar het leek erop dat die enkel voor de digitale infrastructuur bedoeld zijn. Hij vroeg minister van Cultuur Jambon om toelichting.

Planlast verminderen

De minister gaf aan dat hij geen extra middelen voorzien heeft voor het personeel. Wel wil hij inzetten op planlastverminderingen - de middelen voor digitale infrastructuur zijn voor een stuk daarvoor bedoeld. Hij heeft bij die planlastverlaging overigens niet alleen het gebruiksgemak van de administratie voor ogen, maar ook die van de indiener. Bovendien wil hij samen met zijn collega Dalle van Media zal evalueren of de administratie voldoende middelen heeft om haar taken uit te voeren. Wat betreft het hertekende organogram gaf hij aan dat grote herstructureringen altijd met een aanpassingsperiode gepaard gaan. Hij verwees naar de bevoegdheid van de leidend ambtenaar als het gaat om de organisatie van het departement.

Kwalitatieve beoordeling

Staf Pelckmans bracht ook de beoordeling van de volgende subsidieronde ter sprake. Hij pleitte daarbij voor een goede ondersteuning van aanvragers vanuit het idee dat een kwalitatieve begeleiding ook kwalitatievere dossiers oplevert. Minister Jambon gaf aan dat de administratie daarbij inderdaad een helpende hand moet bieden, zeker voor wie voor het eerst een dossier indient. 

Lees hier het volledige verslag.

Beeld: Kunst in Huis - Nieuwe Garde © Hans Ruebens