Tijdskrediet en thematisch verlof: RVA controleert

De RVA kondigt in 2020 controles aan op het onterecht cumuleren van een uitkering tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof met inkomsten uit een niet toegelaten activiteit.

Wie zijn tewerkstelling onderbreekt of vermindert voor tijdskrediet of thematisch verlof ontvangt een uitkering van de RVA om zijn verminderde loon aan te vullen. Maar er zijn voorwaarden verbonden aan de uitkering, onder meer voor wat betreft bijkomende activiteiten die de werknemer opneemt tijdens zijn tijdskrediet of thematisch verlof. In 2020 zal de RVA controles uitoefenen op de cumulatie van een uitkering bij tijdskrediet of thematisch verlof met inkomsten uit een niet toegelaten activiteit.

Werkhervatting en nevenactiviteit

Specifiek zal de RVA controleren op:

  • Werkhervatting tijdens een periode van tijdskrediet/thematisch verlof
  • Start van een nevenactiviteit tijdens een periode van tijdskrediet/thematisch verlof
  • Uitbreiding van een nevenactiviteit binnen de periode van tijdskrediet/thematisch verlof

Als er sprake is van onterechte cumulatie zal de RVA de uitkeringen stopzetten en/of de onterechte uitkeringen terugvorderen.

Regels

Hoe zat het alweer met de regels voor tijdskrediet en thematisch verlof? En hoe interpreteert de RVA die? Dat vind je op onze kennisbank.

Beeld: Globe Aroma - Se La Fet - Words!Words!Words! expo © Marie Lhoir 

Zie ook: