Ledenvoordeel: oKo sluit nieuw raamakkoord met Reprobel

OKo heeft een nieuw raamakkoord gesloten met Reprobel. Sinds 2018 dekt deze inning naast kopieën ook prints. Het raamakkoord omvat twee opties. Leden kunnen zelf bepalen of ze toetreden tot dit akkoord.

Reprobel: wat is het?

Neem je kopieën of prints van auteursrechtelijk beschermde werken voor private, didactische of wetenschappelijke doeleinden? Dan moet je daarvoor een vergoeding betalen aan Reprobel. Reprobel verdeelt deze middelen dan onder de auteurs. 

De auteursrechtelijke bescherming wordt overigens ruim gedefinieerd. Zo zijn de meeste webpagina’s auteursrechtelijk beschermd. Ook een afdruk van een website valt dus onder de Reprobelverplichting. Een digitale kopie maken van auteursrechtelijke beschermde werken is soms ook onderworpen aan de Reprobelvergoeding, namelijk wanneer men een beschermd werk zoals een tijdschriftartikel inscant. Er is geen Reprobel verschuldigd bij het afdrukken van eigen werken, tenzij deze werken teksten bevatten van andere werken, waardoor er sprake is van een reproductie.

Aanbod via oKo versus gewoon betalen aan Reprobel: wat is het verschil?

Het akkoord tussen Reprobel en oKo voorziet twee opties. Voor 2020 ligt het tarief nog niet vast.

Helemaal nieuw is dat de bijdrage niet langer berekend wordt op het geschat aantal kopieën en prints, maar op het aantal VTE’s op jaarbasis. Met VTE’s bedoelt men ‘relevante bedienden’: het gaat in elk geval om de bedienden uit de functiegroepen publieks- en commerciële werking en administratief ondersteunend. Bedienden uit andere functiegroepen (artistiek; technisch artistiek en onderhoud logistiek) moeten enkel worden opgegeven indien ze daadwerkelijk administratief werk verrichten en dus kopiëren of printen.

Daarbij zijn er twee opties:

  • Optie 1 | Je regulariseert de voorgaande jaren. Als lid van oKo kan je dan aangifte doen op basis van de volgende forfaits (bedragen exclusief 6 % btw).
    • 2017 (enkel kopieën): 6,75 euro
    • 2018, 2019 en 2020  (kopieën en prints): 12 euro (Voor 2020 maak je een realistische inschatting. Als dat vandaag niet mogelijk is, laat je 2020 open en kan je begin 2021 de gegevens van 2020 aanvullen via dezelfde file en aan Reprobel bezorgen. De file vind je hieronder.
  • Optie 2 | Je brengt je dossier in orde voor 2019. Als lid van oKo kan je dan je aangifte doen op basis van volgend verlaagd forfait:
    • 2019: 15 euro per VTE (in plaats van 16,5 euro)

Hoe werkt de aangifte? 

Hier vind je meer info.


Beeld: deSingel - tentoonstellingzicht Léon Stynen, architect © Michiel De Cleene

Zie ook: