Vier focusgroepen buigen zich over het charter fair practices

Wat is fair werken in de kunstensector? Afgelopen week staken vier focusgroepen de koppen bij elkaar: één voor muziek, één voor beeldende kunsten, één voor podiumkunsten en één voor freelancers. Doel: afspraken formuleren en tools ontwikkelen voor het charter fair practices.

Dat we fair willen werken staat niet ter discussie. Toch ontstaan in de praktijk soms knopen: bij uitstek in situaties die niet zo scherp afgelijnd zijn. Voor die situaties wil het charter fair practices houvast bieden. Een belangrijk onderdeel van dat charter zijn daarom afspraken die iedereen kan onderschrijven. Die afspraken kunnen natuurlijk enkel ontstaan door een grondige praktijktoets.

Focusgroepen

Op 25 en 27 september kwamen daarom vier focusgroepen samen bij oKo. Freelancers, oKo-leden en experten staken de koppen bij elkaar om de afspraken helder te krijgen. Daarbij gingen we disciplinair te werk. De praktijken in beeldende kunsten, podiumkunsten en muziek zijn niet altijd vergelijkbaar. De aard van het werk is anders, de praktijken in elke discipline zijn dat ook. Afspraken hebben dan ook enkel zin als ze met die genuanceerde realiteit rekening houden. Tegelijk was er extra aandacht voor de visie van freelancers. Naast de disciplinaire focusgroepen beeldende kunsten, podiumkunsten en muziek (waarbij telkens ook al freelancers aanwezig waren), organiseerden we daarom een focusgroep specifiek voor freelancers. 

Tools

De afspraken waren niet het enige agendapunt van de focusgroepen. Het charter fair practices wil immers ook concrete tools aanreiken om fair practices te verankeren in de praktijk. Denk maar aan checklists, handleidingen, modelcontracten, definities en calculators. Dankzij die tools kan iedereen met gelijke voorbereiding aan de onderhandelingstafel komen zitten. De focusgroepen bespraken de tools die oKo al ontwikkelde en gaven aan welke informatie er nog ontbrak.

En nu?

OKo gaat met de resultaten uit de focusgroepen verder aan de slag om de afspraken en tools definitief te ontwikkelen. Ook de inzichten die uit de werksessie "Is dat fair?" op het TheaterFestival kwamen zullen dat werk verder voeden. Daarvoor werken we niet alleen: we laten ons ondersteunen door experten en partners uit de sector. Alles wordt nog eens teruggekoppeld binnen alle werkgroepen.

Beeld: kunstZ - Stadsparadijzen (c) Karolina Maruszak

Zie ook: