OKo op weg naar charter fair practices

Scheer je dansers, muzikanten, beeldend kunstenaars en acteurs over dezelfde kam als je een contract met hen afsluit? Houd je bij het aanbieden van een residentieplek rekening met loonbudgetten? Afspraken maken en overeenkomsten sluiten is niet zo eenduidig als het lijkt. Toch willen we als sector professioneel en ethisch te werk gaan. Om dat mogelijk te maken, werkt oKo aan een charter fair practices.

Fair practices zijn meer dan algemene principes die je zomaar op elke (samen)werking kan plakken. Dat stelden we al snel vast toen we in de werkgroep Artiest Centraal voor het eerst begonnen na te denken over een charter fair practices. Daarom besloten we ons charter grondig aan te pakken: met kennis van de bestaande praktijken én de knelpunten waar we vandaag tegenaan lopen. Dat is niet de gemakkelijkste of de snelste weg, maar wel een manier die de sector op lange termijn veel zal opleveren.

Toolbox

We werkten een aanpak uit waarmee we in nauwe dialoog met spelers uit de sector een set aan tools ontwikkelen. Met die toolbox willen we opdrachtgevers en -nemers in staat stellen om op een meer onderbouwde, transparante en evenwaardige manier onderhandelingen met elkaar te voeren, om samen correcte en goed geïnformeerde keuzes te maken, faire beslissingen te nemen en zo heldere en gedeelde verantwoordelijkheden op te nemen die de uitvoering van de samenwerking van begin tot einde in goede banen leidt. Zo willen we alle partijen in staat stellen om de artistieke, productionele, technische en financiële voorwaarden van de gewenste samenwerking grondig te bespreken, uit te onderhandelen en vast te leggen binnen het kader van een gelijkwaardig partnerschap en van de regelgevende kaders.

Focusgroepen

Hoe we dat gaan doen? Op basis van de input van de werkgroepen Artiest Centraal, Muziekclubs, Beeldende Kunsten en Ontwikkeling, Productie en Presentatie ontwikkelen we in de komende weken en maanden tools waarmee zowel freelancers, werknemers als werkgevers aan de slag kunnen. We voorzien ook een feedbackronde met kunstenaars en freelancers in disciplinespecifieke focusgroepen om te checken of de tools voldoende zijn afgestemd op de artistieke praktijk.Tegelijk werken we aan algemene principes: die vormen een intentieverklaring om fair handelen in het hart van de sector te verankeren. Ook die principes laten we valideren in de focusgroepen én in alle oKo-werkgroepen.

Resultaat

Op het einde van de rit keurt de algemene vergadering de intentieverklaring goed en kunnen oKo-leden aan de slag met de toolbox. Die toolbox zal trouwens niet alleen beschikbaar zijn voor oKo-leden, maar voor heel de sector. We vinden het immers erg belangrijk dat ook freelancers en flexwerkers er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Wat er in die toolbox zal zitten verfijnen we verder in onze focusgroepen. Denk bijvoorbeeld aan handige checklists om grondige afspraken te maken onder evenwaardige partners, berekeningstools die inzicht geven in faire berekeningen, handleidingen om faire samenwerkingen vorm te geven en voorbeeldcontracten waarin faire en wettelijke praktijken op een correcte wijze verankerd zijn.

Timing

We willen het charter (de intentieverklaring én de toolbox dus) tegen eind 2019 afwerken. Vanaf 2020 beginnen we dan met de implementatie ervan, met onder meer een brede informatiecampagne binnen én buiten het oKo-netwerk.

Zie ook: