Europees Parlement keurt nieuwe auteursrechtregels goed

Op 26 maart stemde het Europees Parlement in met de modernisering van van de regels voor het auteursrecht in Europa. De omstreden regelgeving moet artiesten en auteurs beter vergoeden voor hun werk op het internet.

De regels zijn het gevolg van onderhandelingen tussen het Europese Parlement, de Europese Raad en de Commission on the Digital Copyright Directive. De regels worden van kracht als de lidstaten ze formeel goedkeuren. Ze hebben dan twee jaar de tijd om zich aan de hervorming aan te passen.

Internetgiganten als Google voerden de afgelopen weken volop campagne om een stokje voor de hervorming te steken. Er werd in de aanloop naar de stemming heftig gediscussieerd, onder meer over de vrijheid van meningsuiting en het gebruik van upload filters. De hervorming is dus fel omstreden. De meest controversiële punten uit de goedgekeurde tekst:

  • Artikel 15: uitgevers en kranten krijgen het recht om een vergoeding te eisen als online-platformen hun werk gebruiken. Journalisten moeten een deel krijgen van iedere copyrightgerelateerde vergoeding die hun uitgever ontvangt. Nieuwsverzamelplatformen zoals Google News zijn echter uitgesloten van deze regel. Hyperlinks die vergezeld zijn van enkele individuele woorden kunnen vrijelijk gedeeld worden.
  • Artikel 17: online platformen zoals YouTube en Facebook worden verplicht om gebruikers die materiaal delen dat onder het copyright valt en waar ze geen rechten op hebben. Kleine platformen vallen niet onder deze regel. Ook online encyclopedieën die geen commercieel oogmerk hebben, zoals Wikipedia, worden uitgesloten van dit artikel.
  • Artikels 18-20: auteurs en artiesten krijgen sterkere onderhandelingsrechten

Pearle* maakt op dit moment een analyse van wat de tekst precies betekent voor de podiumkunstensector.


Beeld: workspacebrussels - Noise and Knowledge © Sofia Caesar

Zie ook: