Europees parlement stemt Accessibility Act

Personen met een beperking gemakkelijker toegang geven tot producten en diensten: dat is het doel van de European Accessibility Act, die het Europees Parlement deze maand stemde. De richtlijn moet de komende jaren omgezet worden in nationale wetgeving. Belangrijk voor de kunstensector is onder meer de toegankelijkheid van websites.

Het Europees parlement keurde de European Accessibility Act goed op 13 maart. Zodra de richtlijn gepubliceerd is via de officiële kanalen hebben lidstaten drie jaar de kans om haar om te zetten in wetgeving. Voor de meeste maatregelen is er zes jaar de tijd, tot 2025. De richtlijn wil zo veel mogelijk producten en diensten beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Dat gaat bijvoorbeeld ook over computers, smartphones, tablets, websites, mobiele apps en ticketingmachines. Zowel publieke organisaties als privéondernemingen zullen er aan moeten voldoen, al zijn er uitzonderingen voor kleine organisaties om te vermijden dat ze buitenproportioneel belast worden.

Wat betekent het voor de kunstensector?

  • Websites moeten op een consistente manier toegankelijk zijn: waarneembaar, begrijpelijk en robuust. De functies op een website moeten op meer dan een zintuiglijke manier beschikbaar zijn. Zo moet er bijvoorbeeld een alternatieve werkingsmodus aangeboden worden voor een louter visuele waarneming, voor de waarneming van kleur of als er vocale input vereist is.
  • Het betaalsysteem van online ticketingsystemen moet toegankelijk zijn, ook voor wat betreft identificatiemethodes en digitale handtekeningen.
  • Online archieven krijgen een gedeeltelijke uitzondering. Alle archieven met content die niet geüpdatet of bewerkt werd na 2025, wanneer de richtlijn van toepassing wordt, vallen buiten de scope van de tekst. 
  • Ook live streams en on demand-diensten krijgen een gedeeltelijke uitzondering. Dat geldt bijvoorbeeld voor audiovisueel materiaal dat voor 2025 opgenomen werd. 

Meer info?

Raadpleeg de tekst van de richtlijn. Pearle* volgt dit dossier verder op.

Beeld: JEF makersdag © Max Van Sande

Zie ook: