Vrijwilligersverzekering vernieuwd

Op 1 april 2019 gaat de vernieuwde gratis verzekering voor vrijwilligers van start. Daarmee moet het voor elk type organisatie mogelijk zijn om hun vrijwilligers kosteloos te verzekeren.

De vernieuwing komt er na een evaluatie van de bestaande verzekering begin 2018. Omdat sommige organisaties, zoals feitelijke verenigingen, startende vzw's en vzw's zonder personeel, niet verplicht zijn om een verzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten, werd de regeling aangepast. Zo krijgen ze de mogelijkheid om alle vrijwilligers te verzekeren. De bijgestuurde versie bevat geactualiseerde erkenningsvoorwaarden, een vernieuwd reglement en een modelpolis.

Bredere bescherming

Ook de bescherming in de polis wordt uitgebreid. De nieuwe versie dekt vrijwilligers voor burgerrechtelijke en buitencontractuele aansprakelijkheid en biedt hen rechtsbijstand aan. Daarnaast voorziet ze in een verzekering voor lichamelijke ongevallen bij alle activiteiten die vrijwilligers onder de toepassing van de vrijwilligerswet uitvoeren. Er is bovendien een extra dekking voor psychologische hulp als vrijwilligers geconfronteerd worden met traumatische ervaringen.

1000 vrijwilligersuren

De verzekering zal met vrijwilligersuren in plaats van met mandagen werken. Elke erkende organisatie krijgt 1000 vrijwilligersuren. De praktische organisatie is in handen van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Zij nemen het dus over van de provincies, die de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers aanboden. De vrijwilligersverzekering wordt daarmee uniform uitgerold over de Vlaamse provincies en in Brussel. 

Opgelet: Is je organisatie een vzw met betaald personeel? Dan moet je zelf je vrijwilligers verzekeren met een eigen polis voor 1 april 2019. Op www.vrijwilligersverzekeren.be lees je wat je zeker moet doen en waar je op moet letten. Vanaf 1 april kan je immers geen gebruik meer maken van de gratis verzekering.

Vragen?

Contacteer de helpdesk van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk of raadpleeg de FAQ.


Beeld: Vooruit -Julian Hetzel - Self © Michiel Devijver

Zie ook: